همایش بین المللی بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی در هزاره دوم شاهنامه

نام کاربری:
رمز عبور:
ورود ثبت نام
مدیران آنلاین: 0
داوران آنلاین: 0
کاربران آنلاین: 0
کاربران میهمان: 112
کمیته برگزاری

دبير علمي همايش
دكتر مريم خليلي جهانتيغ
دبير اجرايي همايش
دكتر محمد باراني

اعضاي كميته ی علمي همايش

دكتر ميرزا ملا احمداف

آكادمي علوم جمهوري تاجيكستان

دكتر شريف حسين قاسمي

دانشگاه دهلي هندوستان

دكتر محمد جعفر ياحقي

دانشگاه فردوسي مشهد

دكتر محمد راشد محصل

دانشگاه فردوسي مشهد

دكتر مريم خليلي جهانتيغ

دانشگاه سيستان و بلوچستان

دكتر محمد باراني

دانشگاه سيستان و بلوچستان

دكتر محمد مهدي توسلي

دانشگاه سيستان و بلوچستان

دكتر عبدالله واثق عباسي

دانشگاه سيستان و بلوچستان

دكتر محمد سليم اختر

دانشگاه قائد اعظم پاكستان

دكتر مريم شعبانزاده

دانشگاه سيستان و بلوچستان

دكتر حاكم قلندراف

آكادمي علوم تاجيكستان

دكتر محمد علي محمودي

دانشگاه سيستان و بلوچستان

دكترمحمودعباسي

دانشگاه سيستان و بلوچستان

دكتر علي كميل قزلباش

دانشگاه بلوچستان پاكستان

دكتر محمدامير مشهدي

دانشگاه سيستان و بلوچستان

دكتر صنوبر واحدوا

آكادمي علوم تاجيكستان

دكتراحمدرضاكيخافرزانه

دانشگاه سيستان و بلوچستان

دكتر عباس كي منش

دانشگاه تهران

دكترعباس نيكبخت

دانشگاه سيستان و بلوچستان

دكتر تقي وحيديان كاميار

دانشگاه فردوسي مشهد

دكتر محمد علي زهرازاده

دانشگاه سيستان و بلوچستان

دكتر عبدالعلي اويسي كهخا

دانشگاه سيستان و بلوچستان
کلیه ی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به دانشگاه سیستان و بلوچستان می باشد. طراحی: مدیریت فناوری اطلاعات