همایش بین المللی سیمای حضرت محمد (ص) در هنر

نام کاربری:
رمز عبور:
ورود ثبت نام
مدیران آنلاین: 0
داوران آنلاین: 0
کاربران آنلاین: 0
کاربران میهمان: 167
پانلهای علمی

...

پانل های علمی3.pdf

چهارشنبه 94/2/16

ساعت 15 الی 16/15

پانل A

سالن شماره یک

رییس جلسه: دکتر غلامعلی حاتم

اعضاء جلسه : دکتر عبدالحمید بحر پیما،  دکتر مصطفی رستمی

 

1

دکتر حسین سرحدی دادیان

مسجد جامع دزک سیمای معماری مسجد پیامبر (ص) در بلوچستا ن

15 دقیقه

2

 دکترعلی اکبر شریفی مهرجردی

تحلیل دیوارنگاره‌ی معراج پیامبردر خانه مودت یزد با تاکید بر  رابطه این اثر با کاربری بنا

 

15 دقیقه

3

مجتبی داناجو

نگاره هایی از حضرت محمد (ص) در سقانفارهای مازندران

 

15 دقیقه

4

دکتر طاهره عظیم زاده طهرانی

رنگ پوشش پیامبر(ص) در نوشته‌ها و نگاره‌های کتاب تا پایان روزگار صفوی

15 دقیقه

5

دکتر غلامعلی حاتم

جمع بندی مباحث مطروحه

15 دقیقه

 

پانلA

سالن شماره دو

رییس جلسه: دکتر احمد ضابطی جهرمی

اعضاء جلسه: دکتر  حمید رضا آویشی، دکتر معظم خسروجردی

 

1

مریم فروغی نیا

 

بررسی نقش براق بر قالی­های سیستان و بلوچ

15 دقیقه

2

مهران نخعی

تجلی پیامبر(ص) در قالی های سجاده ای

 

15 دقیقه

3

راهله عرفان منش

تجلی صلوات و مذهب تشیع بر هنرهای صناعی در دوره­ی صفویه

15 دقیقه

4

دکتر احمد ضابطی جهرمی

جمع بندی مباحث مطروحه

15 دقیقه

پانل A

سالن شماره سه

رییس جلسه: دکتر محمد حسین حلیمی

اعضاء جلسه: دکتر سید رحیم خوب بین خوش نظر- دکتر  داوود صارمی نایینی

 

1

مجید کلانوری

ریشه یابی نام مقدس حضرت محمد (ص) در هنر بلوچستان

15 دقیقه

2

فرشته پزشکی

تجلی نام حضرت محمد(ص) در تزیینات معماری اسلامی در قالب نقشمایه سواستیکای آریایی

15 دقیقه

3

 

امیر حسین فرشچیان

نام محمد (ص) در تزئینات فضای معماری اسلامی با رویکرد بررسی نمادهای تزئینی نام حضرت محمد (ص) در بناهای معماری سنتی اسلامی

15 دقیقه

4

ملیکا یزدانی

تجلی مفاهیم قرآنی در کاشیهای شمسه زرینفام مسجد علی قهرود-کاشان

15 دقیقه

5

دکتر محمد حسین حلیمی

جمع بندی مباحث مطروحه

15 دقیقه

 

پانل A

سالن شماره چهار

رییس جلسه: دکتر پریسا  شادقزوینی

اعضاء جلسه: دکتر زهرا حسین آبادی،  دکتر محمدرضا حسنی، دکتر احمد روان جو

 

1

پری شاهیوندی

مطالعه تطبیقی مفهوم معراج در دو اثرنقاشی از ال گرکو و سلطان محمد

15 دقیقه

2

مونا میرجلیلی مهنا

بررسی نگاره ای از معراج نامه احمد موسی بر اساس آراء سهروردی و مولانا

15 دقیقه

3

فاطمه صغری غضنفری

 

تحلیل و بررسی متن تصویرگونه بوعلی سینا در معراجیه (معراج حضرت محمد(ص)).

15 دقیقه

4

دکتر پریسا شادقزوینی

جمع بندی مباحث مطروحه

15 دقیقه

 

چهارشنبه 94/2/16

ساعت 16/45 الی 18

پانل B

سالن شماره یک

رییس جلسه: دکتر حبیب ا... آیت اللهی

 

اعضاء جلسه: دکتر محمدرضا حسنی، دکتر علی اکبر شریفی مهرجردی

 

 

1

حجت اله مرادخانی

 

بررسی نشانه شناختی معراج نگاره های ایلخانی و تیموری از منظر ترامتنیت ژرار ژنت

15 دقیقه

2

زهره مرادی

بررسی ساختار و گونه روایی داستان بعثت پیامبر (ص) در ادبیات و نگارگری بر اساس نظریه ژپ لینت ولت

15 دقیقه

3

رضوانه کرباسی

 

بررسی نگاره معراج اثر سلطان محمد از دیدگاه نقد فرمالیستی

15 دقیقه

4

مریم خیری

مطالعه ای در لایه های نشانه ای بکار رفته در نگاره ی «ملاقات پیامبر(ص) با حضرت آدم(ع)» ، معراج نامه میرحیدر

15 دقیقه

5

دکتر حبیب ا... آیت اللهی

جمع بندی مباحث مطروحه

15 دقیقه

پانل B

سالن شماره دو

رییس جلسه: دکتر کامران  افشار مهاجر

اعضاء جلسه: دکتر داوود صارمی نایینی، دکتر حسین سرحدی دادیان، مهرداد کشتی آرا

 

1

مژگان آدینه محمدی

تصویرگری کتب خمسه نظامی با موضوع پیامبر گرامی اسلام

15 دقیقه

2

سمیه خزاعی مسک

تنوع نوشتار نام حضرت محمد(ص) در خطوط کوفي بنايي مسجد حکيم و مسجد جامع اصفهان

15 دقیقه

3

معینه سادات حجازی

بررسی تطبیقی نقش نمادین شمسه تجلی حضرت محمد(ص) در هنر سنتی و ادبیات ایران

15 دقیقه

4

نغمه خرازیان

تفسیری تجسمی از معراج پیامبر(ص)  با تاثیرپذیری از الگوهای خاور

15 دقیقه

5

دکتر کامران  افشار مهاجر

جمع بندی مباحث مطروحه

15 دقیقه

پانل B

سالن شماره سه

رییس جلسه: دکتر احمد ضابطی جهرمی

اعضاء جلسه: دکتر زهرا حسین آبادی،  دکتر  سید رحیم خوب بین خوش نظر، دکتر طاهره عظیم زاده تهرانی

 

1

فاطمه محمودی تازه کند

بازتاب سیمای پیامبرص بر پرده سینما

15 دقیقه

 

2

زهره یوسفی پور

 

بررسی نمادگرایانه ی حضرت محمد (ص) در نگارگری ایرانی

15 دقیقه

3

مرجان مرتضوی

 

بر رسی سیمای حضرت محمد (ص) در خاوران نامه

15 دقیقه

4

فهیمه نقشبندی

بررسي سير تاريخي نگاره هاي معراج در ايران

15 دقیقه

 

5

دکتر احمد ضابطی جهرمی

جمع بندی مباحث مطروحه

15 دقیقه

پانل B

سالن شماره چهار

رییس جلسه: دکتر پریسا شاد قزوینی

اعضاء جلسه: دکتر معظم خسروجردی،  دکتر زهرا حسین آبادی، دکتر مصطفی رستمی

 

1

کلثوم بزی

 

بررسی تصویر معراج در حمام کریمخان

 

15 دقیقه

2

حمیده محمود زاده

 

مطالعه ی تطبیقی عناصر ساختاری در آثار نگارگری اسلامی ایران با موضوعیت معراج حضرت محمد (ص)

15 دقیقه

3

سیده معصومه شاهچراغ

 

مطالعه ساختار فیزیکی براق در نگارگری هند

15 دقیقه

4

دکتر محمد رضا حسنی

واکاوی سیمای پیامبر(ص) و علی (ع) در نسخه مصور آثار الباقیه عن قرون الخالیه

15 دقیقه

5

دکتر پریسا شاد قزوینی

جمع بندی مباحث مطروحه

15 دقیقه

 

پنجشنبه 17/2/94

ساعت9 -10/15

پانل C

سالن شماره یک

رییس جلسه:دکتر محمد خزایی

اعضاء جلسه: دکتر معظم خسروجردی، دکتر علی اکبر شریفی مهرجردی

 

1

رویا ظریفیان صالح مکرم

خوانش شمایل نگاری  نگاره معراج سلطان محمد با تکیه بر روش پانوفسکی

15 دقیقه

2

هاجر فراخی

بررسی نگاره معراج رسول اثر سلطان محمد با رویکرد شمایل نگاری و شمایل شناسی پانوفسکی

15 دقیقه

3

دکترمصطفی رستمی

تاثیر گرایش اولیه مغولان بر مسیحیت در تصویرگری پیکر حضرت محمد(ص) در کتاب جامع التواریخ

15 دقیقه

4

دکتر محمد خزایی

جمع بندی مباحث مطروحه

15 دقیقه

پانل C

سالن شماره دو

رییس جلسه: دکتر مهناز شایسته فر

اعضاء جلسه: دکتر حمیدرضا آویشی، دکتر زهرا حسین آبادی، دکتر احمد روان جو

 

1

رضوان احمدی پیام

تصویر حضرت محمد ( ص ) در نگاره های جامع التواریخ      

 

15 دقیقه

2

مریم ناصرنژاد

بررسی عناصر تصویری نگاره غدیر خم ­ از نسخه خطی احسن الاکبار کاخ گلستان

15 دقیقه

3

بهاره مقدم

بررسی احادیث پیامبر اکرم (ص) و ویژگی های هنری آن بر روی کاشی های حرم مطهر امام رضا (ع) تا دوره صفوی

15 دقیقه

4

لادن سلاحی

مطالعه تصویری سیمای حضرت محمد(ص) در کاشی کاری  بناهای دوره‌ی قاجار در شیراز

15 دقیقه

 

4

دکتر مهناز شایسته فر

 

جمع بندی مباحث مطروحه

15 دقیقه

پانل C

سالن شماره سه

رییس جلسه: دکتر عبدالعلی اویسی

اعضاء جلسه:  دکتر نسرین نظری تلوکی ، دکتر محمدرضا شهیدی پاک

 

1

 

علی علیشاهی

سیمای پیامبر اسلام (ص) در آثار و سفرنامه های مستشرقین (نیمه اول قرن بیستم)

15 دقیقه

2

 

دکترسهیلا فرهنگی

جلوة پیامبر اعظم (ص) در شعر معاصر؛مطالعة موردی: شعر موسوی گرمارودی

15 دقیقه

3

زهرا مودی

تأثیرآموزه های دینی پیامبراسلام (ص) در منش و شعر سپهری

15 دقیقه

4

حیدرعلی شکاکی

سیمای پیامبر اعظم(ص) در کشف الاسرار و عده الابرار میبدی

15 دقیقه

5

دکتر عبدالعلی اویسی

جمع بندی مباحث مطروحه

15 دقیقه

 

پانلC

سالن شماره چهار

رییس جلسه: دکتر مریم خلیلی جهانتیغ

اعضاء جلسه: دکتر مریم الطافی، دکتر یحیی میرشکاران

 

1

دکتر وفا یزدان منش

 

تجلی پیامبر در شعر معاصر اردو

15 دقیقه

2

مصطفی لعل شاطری

 

تأثیر شرایط سیاسی و اجتماعی بر روند نعت پیامبر (ص) در میان شاعران (قرن چهارم تا قرن ششم هجری

15 دقیقه

3

محمد انصاری پویا

 

معراج پیامبر اکرم (ص) درآثار نظامی و ارتباط آن با نگارگری ایرانی

15 دقیقه

4

دکتر مریم خلیلی جهانتیغ

جمع بندی مباحث مطروحه

15 دقیقه

 

 

پنجشنبه 94/2/17

ساعت10/45-12

پانل D

سالن شماره یک

رییس جلسه: دکتر محمد مهدی هراتی

اعضاء جلسه: دکتر زهرا حسین آبادی، دکتر سید رحیم خوب بین خوش نظر، دکتر محمد رضا سوداگر

 

1

دکتر یحیی میرشکاران

 

الگوی نفسانی پیامبر اکرم (ص) در هنر اسلامی

15 دقیقه

2

یاسر گنجعلی بنجار

تجلی نام و جایگاه حضرت محمد(ص) در آثار خوشنویسان اسلامی با رویکردی بر نقش صورت و معنا

15 دقیقه

3

زهره ابراهیمی رفسنجانی

فرشتگان و معراج  حضرت محمد(ص)  از دیدگاه قرآن و تاثیر آن بر هنر

15 دقیقه

4

دکتر محمد مهدی هراتی

جمع بندی مباحث مطروحه

15 دقیقه

 

پانلD

سالن شماره دو

رییس جلسه: دکتر محمد امیر مشهدی

اعضاء جلسه: دکتر سهیلا فرهنگی، دکتر محمد علی زهرا زاده

 

1

دکتر محمدرضا شهیدی پاک

سیما و سیره حضرت محمد (ص) در ادبیات اسپانیا، مغرب و افریقیه در قرون وسطی

15 دقیقه

2

مجید لشکری

سیمای پیامبر اکرم در آینه ی سروده های علوی دهه هشتاد شمسی

15 دقیقه

3

زکیه دوست کام

وحدت اسلامی و راهکارهای فرهنگی  پیامبر (ص) بعد از هجرت به مدینه

15 دقیقه

4

دکتر محمد امیر مشهدی

جمع بندی مباحث مطروحه

15 دقیقه

 

پانلD

سالن شماره سه

رییس جلسه: دکتر محمود عباسی

اعضاء جلسه: دکتر وفا یزدان منش، دکتر مریم شعبان زاده

 

1

تقیه زنگنه

بررسی تطبیقی سیمای پیامبر(ص) در اشعار خاقانی و نظامی گنجوی

15 دقیقه

2

زهرا قربانی مقدم

 

بررسی سیمای پیامبر(ص) در آثار عطار

15 دقیقه

3

علی  ایزدی

سیمای پیامبر(ص) در آثار عطار، مولوی و سنایی

 

15 دقیقه

4

رضا اصغری

جلوه های تعلیمی مدایح نبوی در شعر شاعران فارسی و عربی(مورد پژوهانه : سعدی شیرازی و احمد شوقی)

15 دقیقه

5

دکتر محمود عباسی

جمع بندی مباحث مطروحه

15 دقیقه

 

پانلD

سالن شماره چهار

رییس جلسه: دکتر محمد بارانی

اعضاء جلسه:  دکتر داوود صارمی نایینی، دکتر عباس نیکبخت

 

1

دکترمریم الطافی

 

سیمای حضرت محمد (ص) در ادبیات مازندران

15 دقیقه

2

محسن عطار

 

کاربرد سیره نبوی در ایجاد نظم و امنیت اجتماعی

15 دقیقه

3

دکتر نسرین نظری تلوکی

تجلی الگوی سیمای پیامبر اعظم در شعر احمد شوقی

15 دقیقه

4

هاشم اندیشه

تجلی هنر تبري درسیره وسبک زندگی پیامبر اکرم(ص)

15 دقیقه

4

دکتر محمد بارانی

جمع بندی مباحث مطروحه

15 دقیقه
کلیه ی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به دانشگاه سیستان و بلوچستان می باشد. طراحی: مدیریت فناوری اطلاعات