همایش بین المللی اقبال و دنیای  ما

نام کاربری:
رمز عبور:
ورود ثبت نام
مدیران آنلاین: 0
داوران آنلاین: 0
کاربران آنلاین: 0
کاربران میهمان: 53
کمیته برگزاری

دبیر علمی همایش

-  دکتر مریم خلیلی جهانتیغ       استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان


اعضای کمیتۀ علمی از ایران

    1-     دکتر رضا مصطفوی سبزواری استاد دانشگاه علامه طباطبایی

    2-     دکتر محمد جعفر یاحقی استاد دانشگاه فردوسی مشهد

    3-     دکتر علی محمد موذنی استاد دانشگاه تهران

    4-     دکتر سعید بزرگ بیگدلی           دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

    5-     دکتر محمد مهدی توسلی            دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

    6-     دکتر محمد بقایی ماکان               محقق اقبال شناس

    7-     دکتر عیسی ابراهیم زاده          دانشگاه سیستان و بلوچستان

    8-     دکتر عباسعلی آهنگر   دانشگاه سیستان و بلوچستان

    9-     دکتر محمد بارانی           دانشگاه سیستان و بلوچستان

    10-     دکتر محمد امیر مشهدی   دانشگاه سیستان و بلوچستان

    11-     دکتر محمد علی محمودی   دانشگاه سیستان و بلوچستان

    12-     دکتر عبدالله واثق عباسی   دانشگاه سیستان و بلوچستان

    13-     دکتر محمود حسن آبادی     دانشگاه سیستان و بلوچستان

    14-     دکتر مریم شعبانزاده دانشگاه سیستان و بلوچستان

    15-      دکتر عباس نیکبخت دانشگاه سیستان و بلوچستان

    16-     دکتر امیر حمزه سالارزایی دانشگاه سیستان و بلوچستان

    17-     دکتر محمد خاکپور دانشگاه سیستان و بلوچستان

    18-     دکتر محب علی آبسالان دانشگاه سیستان و بلوچستان

    19-     دکتر عباسعلی آذرنیوشه دانشگاه سیستان و بلوچستان

    20-     دکتر علیرضا محمودی دانشگاه زابل

    21-     دکتر اسماعیل نرماشیری دانشگاه ولایت ایرانشهر

    22-     دکتر صادق جقتایی دانشگاه ولایت ایرانشهر

    23-     دکتر عباس اویسی دانشگاه پیام نور زاهدان

    24-     دکتراحمد سنچولی دانشگاه زابل

    25-     دکتر محمد رضا کیخا دانشگاه سیستان و بلوچستان

    26-     دکتر علی اکبر نصیری دانشگاه سیستان و بلوچستان

    27-     دکتر زهرا حسین آبادی دانشگاه سیستان و بلوچستان

    28-     دکتر محمد عثمان حسین بر دانشگاه سیستان و بلوچستان


اعضای کمیتۀ علمی پیشنهادی از پاکستان

    1-     دکتر مهرنور محمد خان، استاد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه ملی زبانهای نوین

    2-     دکتر محمد سرفراز ظفر، استاد زبان و ادp;  دکتر عبدالعلی اویسی      دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
کلیه ی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به دانشگاه سیستان و بلوچستان می باشد. طراحی: مدیریت فناوری اطلاعات