چهارمين كنفرانس رياضي كاربردي ايران

نام کاربری:
رمز عبور:
ورود ثبت نام
نظر شما راجع به عملکرد سایت چیست؟

   
   
   
   
   

مدیران آنلاین: 0
داوران آنلاین: 0
کاربران آنلاین: 0
کاربران میهمان: 243
مقالات رسیده

توجه: از آنجا كه برخي از مقالات نياز به اصلاحاتي دارند لازم است پس از مشاهده نام و مقالات خود در اين ليست  به محيط كاربري خود  مراجعه و از اطلاعات ديگري كه داور پذیرش نهایی مقالات به صورت خصوصي براي شما
نوشته است مطلع گرديد .
تمام مقالات رسيده تا تاريخ 13/11/88
شماره عنوان   نتیجه اعلام شده
44 استفاده از تبدیلات انتگرالی به کمک تکنیک وینر- هاف در حل مسائل مکانیک شکست ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید نمی باشد
46 An Efficient Algorithm for Solving Optimal Control Problems with Canonical Formulation ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
47 استفاده از تبدیلات انتگرالی به کمک تکنیک وینر- هاف در حل مسائل مکانیک شکست ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید نمی باشد
50 Solving fully fuzzy linear systems by using the block ABS ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید نمی باشد
51 تست ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
52 Homotopy perturbation method for solving ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
53 کاربرد روش (G'/G) برای حل معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
54 Exact Solutions Of (3+1)-Dimensional Kadomtsev-Petviashvili Equation ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
55 Fuzzy Stability of Quadratic Functional Equations in General Case چاپ در مجله سيستم هاي فازي
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
56 استفاده از روش بهينه سازی تابع هدف با معيارهای چندگانه در فرايند توليد فوم سخت پلی يورتان-پلی ايزوسيانورات ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
58 Legendre wavelet Galerkin method for solving Nonlinear Boundary Value Problems ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
59 Legendre wavelet Galerkin method for solving Nonlinear Boundary Value Problems ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید نمی باشد
60 Legendre wavelet Galerkin method for solving Nonlinear Boundary Value Problems ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید نمی باشد
61 Legendre wavelet Galerkin method for solving Nonlinear Boundary Value Problems ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید نمی باشد
62 Legendre wavelet Galerkin method for solving Nonlinear Boundary Value Problems ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید نمی باشد
63 Legendre wavelet Galerkin method for solving Nonlinear Boundary Value Problems ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
64 Solution of fuzzy differential equation system by fuzzy laplace transforms ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
65 Solution of fuzzy differential equation system by fuzzy laplace transforms ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید نمی باشد
66 Solution of fuzzy differential equation system by fuzzy laplace transforms ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
67 Efficient algorithm by best proximity pairs چاپ در مجله انجمن رياضي ايران
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
68 استفاده از روش تاپسیس در محیط فازی شهودی ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
69 Adapted BDF Method versus the MEBDF ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
70 Effect of Nonlinear Streams on Constitution of Turbulence for Two Dimensional Jets ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
71 Interpolatory best approximation in ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
73 An approach to modelling of turbulent flows using the time averaging method چاپ در مجله انجمن رياضي ايران
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
75 harmony search ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید نمی باشد
76 Interpolatory best approximation in normed linear spaces ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید نمی باشد
78 استفاده از تبدیلات انتگرالی به کمک تکنیک وینر- هاف در حل مسائل مکانیک شکست ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید نمی باشد
81 An almost optimal control for time-delay systems ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
82 Exact Solutions Of (3+1)-Dimensional Kadomtsev-Petviashvili Equation ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
83 The Solution of TRLW and Gardner Equations ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید نمی باشد
84 استنباط بر اساس مدل فشار-مرحله‌ای ساده با در نظر گرفتن توزیع لگ-لوجستیک و سانسور نوع اول ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
85 The convergence of homotopy analysis method applied to nonlinear Volterra-Fredholm integral equations of the first kind ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
86 Monotonicity of some band matrices ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
87 Monotonicity of some band matrices چاپ در مجله انجمن رياضي ايران
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
88 The smooth approximate solutions of the one-dimensional Bratus problem ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
89 Numerical solution of Sine-Gordon equation using B-spline ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
90 Numerical solution of Sine-Gordon equation using B-spline چاپ در مجله انجمن رياضي ايران
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
91 A Rapid Numerical Approach to Solve Nonlinear Stochastic Dynamic Problems ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
92 A Stochastic Measure Theoretical Approach for Solving Nonlinear Stochastic Optimal Control Problems ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
93 On the Stability of Higher-order Adapted BDF Methods ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
94 ارائه طرح تفاضلي سازگار براي حل معادله شبه KdV به روش تفاضلات متناهي ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
96 Homotopy analysis and Homotopy Pade methods for ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
97 Homotopy analysis and Homotopy Pade methods for چاپ در مجله انجمن رياضي ايران
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
98 Partial Isometries In Applied Funtional Analysis ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید نمی باشد
99 استفاده از تبدیلات انتگرالی به کمک تکنیک وینر- هاف در حل مسائل مکانیک شکست ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
100 Partial Isometries In Applied Functional Analysis ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
101 بهبود محدوده عملكرد كمپرسورهاي گريز از مركز گازي با استفاده از خط كنترل سرج به كمك منطق فازي چاپ در مجله سيستم هاي فازي
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
102 canonic huffman code چاپ در مجله انجمن رياضي ايران
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
103 some new large sets of t-designs ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
104 Extended predictor-corrector methods for solving fuzzy differential equations under generalised differentiability چاپ در مجله سيستم هاي فازي
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
110 A series solution of the natural convection from a nonisothermal vertical plate ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
111 Analytical approximate solution of the avascular tomur growth model ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
113 بررسي مدل نوسانگرp53-Mdm2 ناشي از صدمه ي DNA ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
114 Matrix rings of -Armendariz rings ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
115 Some Properties of Zero-Divisor Graphs of Noncommutative Rings ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
116 The $(\frac{G'}{G})$-expansion method for solving coupled potential KdV and coupled MKdV equations ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید نمی باشد
118 The $(\frac{G'}{G})$-expansion method for solving coupled potential KdV and coupled MKdV equations ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
119 The $(\frac{G'}{G})$-expansion method for solving coupled potential KdV and coupled MKdV equations چاپ در مجله انجمن رياضي ايران
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
120 Counting the number of distinct fuzzy subgroups some of the dihedral groups ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
121 Algebraic Cycle Codes with Maximum girth 12 ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
122 Homotopy perturbation method for solving fuzzy differential equations ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
123 الگوی رشد رقابتی برای سه جامعه آماری ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
124 GC2 Sets for Bivariate Pointwise and Mean Value Interpolation ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
128 Solution of nonlinear inverse problem by Tikhonov regularization method ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
129 بهبود روش هم محلی چبیشف (chebyshev collocation) برای محاسبه ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
130 A neural network approach for solving linear Volterra integral equations of the second kind. ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
131 Exact solutions for linear Fredholm fuzzy integral equations of the second kind by the Homotopy perturbation method. ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
132 Solving Linear Fredholm fuzzy integral equations of the second kind by the Homotopy analysis method. ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
134 Numerical Method for Solving Fuzzy Fredholm Integral Equation of the Second Kind چاپ در مجله سيستم هاي فازي
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
135 امنیت در بانکداری الکترونیکی با استفاده از الگوریتم رمز نگاری عصبی ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
136 Numerical solution of the fractional differential equations ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
140 یک روش تکراری ... ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
141 یک روش تکراری جدید از ترکیب روش اجزای محدود و اجزای کرانه ای در حل مساله معکوس لاپلاس چاپ در مجله انجمن رياضي ايران
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
142 حل معادله غيرخطي مرتبه دوم با شرايط مرزي نيومن با استفاده از درونيابي هرميت توسط توابع مقياس مثلثاتي ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
143 Improving preconditioned AOR methods for consistent linear systems ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
144 تفسیر دیگری برای نقاط خارج از کنترل در مراحل اول و دوم ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
145 تفسیر دیگری برای نقاط خارج از کنترل در مراحل اول و دوم چاپ در مجله انجمن تحقيق عمليات
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
147 Analytical and Numerical Solutions of Different Parabolic Heat Equations Presented in the form of Multi-term Fractional Differential Equations ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
148 Numerical solution of linear integro-differential equation by using Legendre wavelets ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
149 Numerical solution of linear integro-differential equation by using Legendre wavelets چاپ در مجله انجمن رياضي ايران
وصول اولیه مقاله مورد تأیید نمی باشد
150 Numerical solution of linear integro-differential equation by using Legendre wavelets چاپ در مجله انجمن رياضي ايران
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
153 Made decision makers weighting in Fuzzy multiple چاپ در مجله سيستم هاي فازي
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
154 يك الگوريتم تقريبي هدف فازي براي حل مسائل ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید نمی باشد
155 يك الگوريتم تقريبي هدف فازي براي حل مسائل ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
156 پيدا كردن مجموعه جواب ناغالب از يك مساله برنامه ريزي خطي چندهدفه ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
157 حل مسائل برنامه ريزي خطي فازي با توابع عضويت خطي ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید نمی باشد
158 حل مسائل برنامه ريزي خطي فازي با توابع عضويت خطي ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید نمی باشد
159 حل مسائل برنامه ريزي خطي فازي با توابع عضويت خطي ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
160 حل مسائل برنامه ريزي خطي فازي با توابع عضويت خطي ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید نمی باشد
161 برنامه ريزي خطي چندهدفه فازي براي مساله فروشنده دوره گرد ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
162 solution of Fredholm fuzzy integral equations with degenerate kernel ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
163 تحقیق در کاربرد های مقادیر ویژه و تعیین چند کران برای شعاع طیفی گراف ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
164 Closer upper bounds for the energy of bipartite graphs ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
165 A class of Runge-Kutta methods for Stochastic Differential Equations ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
166 Analytical approximate solution of the avascular tumor growth model ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید نمی باشد
167 A series solution of the natural convectionfrom a nonisothermal vertical Plate ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید نمی باشد
168 Mean-Square stability of a class of stochastic Runge-Kutta methods ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
169 سودوکو به عنوان DSP- تصفیه توزیعی سودوکو ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
170 حل اساسي براي مسائل انتقال حرارت به روش معكوس چاپ در مجله انجمن رياضي ايران
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
171 روش جستجوي كارا براي مسائل زمان بندي توليد كارگاهي انعطاف پذير چندهدفي با زمان توقف ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
172 روش بهينه سازي گروه ذرات براي مساله زمان بندي توليدات كارگاهي انعطاف پذير ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
173 An ant colony algorithm for statistically constrained economic desjgn of MEWMA control charts ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
174 حل مساله تخصيص خطوط راديو با روش تركيبي VNS\LDS +CP ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
175 Nth Derivative Multi-step Methods for Stiff Systems ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید نمی باشد
176 Nth Derivative Multi-step Methods for Stiff Systems چاپ در مجله انجمن رياضي ايران
وصول اولیه مقاله مورد تأیید نمی باشد
177 Nth Derivative Multi-step Methods for Stiff Systems چاپ در مجله انجمن رياضي ايران
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
178 Nth Derivative Multi-step Methods for Stiff Systems ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
179 Solution variational problems via He's variational iteration method. ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
189 steffensen method ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
192 Measure theory approach in sliding mode control for nonlinear systems ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
193 Measure theory approach in sliding mode control for nonlinear systems چاپ در مجله انجمن تحقيق عمليات
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
194 Past Rényi Entropy and Characterizations of Beta Distribution چاپ در مجله انجمن رياضي ايران
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
195 A new stable finite difference scheme for hyperbolic equations of conservation law ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
196 Analytical Solutions of Delay Differential Equations ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
197 Analytical Solutions of Delay Differential Equations چاپ در مجله انجمن رياضي ايران
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
198 تحلیل عددی نگاشت شوارتز-کریستوفل ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
199 Two extented abs in rarormet ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
200 Two extented abs in rar formet ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید نمی باشد
201 Nth Derivative Multi-step Methods for Stiff Systems چاپ در مجله انجمن رياضي ايران
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
202 استراتژی های تخصیص هزینه برای ریلکسیشن تخصیص 1 مسئله پوشش مجموعه ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
203 Solving symmetric nonnegative inverse eigenvalue problems ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
207 تحلیل عددی نگاشت شوارتز-کریستوفل ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
215 کُدهای کانونی هافمن چاپ در مجله انجمن رياضي ايران
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
218 Made decision makers weighting in Fuzzy multiple ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
219 Prediction of multiplicity of solutions of nonlinear BVPs ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
220 Bifurcation Analysis of Predator-Prey System with Constant Rate Harvesting Presented by Fractional Differential Equations ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
222 تحليل جريان خزشي گاز رقيق در يك مجراي همگرا چاپ در مجله انجمن رياضي ايران
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
223 نامساوی های مقایسه پذیر ضعیف برای مقادیر ویژه ماتریس های هرمیتی وکاربردهای آن ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
224 نامساوی های مقایسه پذیر ضعیف برای مقادیر ویژه ماتریس های هرمیتی وکاربردهای آن ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید نمی باشد
225 نامساوی های مقایسه پذیر ضعیف برای مقادیر ویژه ماتریس های هرمیتی وکاربردهای آن ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید نمی باشد
226 اعداد فازی و مشتق توابع فازی ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
227 Adapted EBDF Methods for Solving Stiff Problems ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
228 محاسبه ضریب کد گذاری لتیس تولید شده از یک کد با روش GCA ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
236 Finding ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
237 A New ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
238 The Iterative ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
240 A differential evolution algorithm ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
241 Exponential Spline method for solving ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
242 برنامه ريزي خطي با پارامترهاي فازي ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید نمی باشد
243 ارسال به صورت چكيده مبسوط
رد شده
244 Sufficient optimality conditions on Riemannian manifolds ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
245 کاربرد سیستم استنتاج فازی در مدلسازی بارش-رواناب ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
246 Solution of the Smoluchowskis Equation by the homotopy analysis method. ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
248 مدل اقتصاددینامیکی بازمان گسسته وتمایل مصرف کننده همراه باانشعاب فلیپ ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید نمی باشد
249 مدل اقتصاددینامیکی بازمان گسسته وتمایل مصرف کننده همراه باانشعاب فلیپ ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید نمی باشد
250 variational iteration method for solving seventh order integro-differential equations چاپ در مجله انجمن رياضي ايران
وصول اولیه مقاله مورد تأیید نمی باشد
251 variational iteration method for solving seventh order integro differential equations چاپ در مجله انجمن رياضي ايران
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
252 تأثیر تغییر پارامترهای کلاسMMAS از ACO بر روی سرعت همگرایی آن ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
253 مسئله انتخاب در محیط فازی شهودی بازه ای مقدار ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
254 حل مسئله مكانيابي ديسك با كمترين مجموع همراه با نرمهاي بلوكي ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
255 An Application of Multi-Objective Linear Programming in Fuzzy Linear Regression ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
256 ساختار ریاضیات فازی برای روش AHP ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
257 A New Realization Algorithm for Justification Logics ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
258 Uniform Realization Theorem چاپ در مجله انجمن رياضي ايران
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
259 Singular Point Analysis of the Painlevé Equations ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
260 Some families of nonlinear third-order solvers for finding multiple roots ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
261 Some families of nonlinear third-order solvers for finding multiple roots چاپ در مجله انجمن رياضي ايران
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
262 کاربرد روش topsis فازی برمبنای معیارهای کمی و کیفی برای انتخاب نرم افزار مناسب ارسال به صورت چكيده مبسوط
رد شده
263 کاربرد روش topsis فازی برمبنای معیارهای کمی و کیفی برای انتخاب نرم افزار مناسب ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
264 Numerical solution of stochastic differential equations for the Humanities by an Adaptive Runge- Kutta method ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
265 Numerical solution of stochastic differential equations for the Humanities by an Adaptive Runge- Kutta method چاپ در مجله انجمن رياضي ايران
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
266 Application of symplectic matrices in matrix decomposition ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
267 مدل اقتصاددینامیکی بازمان گسسته وتمایل مصرف کننده همراه باانشعاب فلیپ ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
269 مسئله زمانبندی ومکانيابی توام مدل تک ماشينی روی خط با تابع هدف مينيماكس ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
270 An effective modification of the variational iteration method ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
271 مساله ی می نیمم جریان محدود شده ارسال به صورت چكيده مبسوط
رد شده
272 مروري بر چند رويكرد براي تعميم شاخص‌هاي کارايي ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
273 نيم گروه توپولوژيكي شركت پذير روي يك گروه توپولوژيكي ارسال به صورت چكيده مبسوط
رد شده
274 نيم گروه توپولوژيكي شركت پذير روي يك گروه توپولوژيكي ارسال به صورت چكيده مبسوط
رد شده
275 نيم گروه توپولوژيكي شركت پذير روي يك گروه توپولوژيكي ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
276 نشاندن گروههاي پيراتوپولوژيكي در حاصلضربهاي توپولوژيكي ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
277 حل عددی معادله دیفرانسیل تعادلی جمعیت با استفاده از چندجمله ایهای ژاکوبی ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
278 انتگراگیری عددی با استفاده از موجک های دابیشز ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
280 A Combinatorial Opti ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
286 A meshless method for the numerical solution of the two-dimensional Zakharov-Kuznetsov equation ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
287 A numerical method for two-dimensional Zakharov-Kuznetsov equation using collocation and radial basis functions چاپ در مجله انجمن رياضي ايران
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
289 Numerical solution of differential equations via Hybrid of Block-pulse and rationalized Haar functions چاپ در مجله انجمن رياضي ايران
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
290 الگوريتم موثر ترکیبی ژنتیک برای فرار از نقاط بهینه محلی ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
291 extreme ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
293 به کار بردن روش مونت کارلو برای بدست آوردن جواب و مشتقات جواب یک معادله دیفرانسیل سهموی با استفاده از حل یک معادله دیفرانسیل تصادفی ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
295 Solution of Differential Equations by Adomian Decomposition Method چاپ در مجله انجمن رياضي ايران
رد شده
296 Solution of Differential Equations by Adomian Decomposition Method چاپ در مجله انجمن رياضي ايران
رد شده
297 نامساویهای نرمی برای عملگرهای مثبت ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
298 نامساویهای نرمی برای عملگرهای مثبت ارسال به صورت چكيده مبسوط
رد شده
299 Solution of Differential Equations by Adomian Decomposition Method چاپ در مجله انجمن رياضي ايران
رد شده
300 On two-stage DEA model by Kao and Hwang in variable returns to scale technologies ارسال به صورت چكيده مبسوط
رد شده
301 جوابهای عددی معادلات دیفرانسیل کسری چند -مرتبه ای ارسال به صورت چكيده مبسوط
رد شده
302 جوابهای عددی معادلات دیفرانسیل کسری چند -مرتبه ای ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
303 General orthogonality and best approximation ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
304 Characterization and properties of general H-matrices ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
305 Numerical Solution Of Hybrid Fuzzy Differential چاپ در مجله سيستم هاي فازي
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
306 Numerical Solution Of Fuzzy Differential Inclusions ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
307 تئوري بازيها ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
308 حل تحلیلی معادله انتقال حرارت بیولوژیکی هذلولوی و تخمین نرخ گردش خون با قرار دادن شار حرارتی نوسانی بر روی سطح پوست ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
310 بررسی توزیع دما و میزان سوختگی پوست در تماس با شعله حرارتی با استفاده از حل معادلات انتقال حرارت سهموی و هذلولوی ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
311 Numerical Solution Of Fuzzy Differential Inclusions ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
312 Resolution Identity for Interval Valued and Intuitionistic Fuzzy Sets ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
313 Existence results for the fractional order integro-differential equations‎ with nonlocal boundary conditions ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
314 A Class Of Iterative Methods For Solving Nonlinear Equations By Homotopy Perturbation method ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
315 Best proximity pairs in normed spaces ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
317 Determination of a control function in an inverse diffusion problem ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
319 Optimization in the Linear Fuzzy Real Number Space ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
320 Numerical solution of two dimensional integral equations of the second kind by using Chebyshev polynomials ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
323 Numerical solution of two dimensional integral equations of the second kind by using Chebyshev polynomials چاپ در مجله انجمن رياضي ايران
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
324 The collocation method for the coupled Schrodinger-KdV equations ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
325 سیستمهای رمز نگار شی گرا بر پایه FPGA ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
326 The ($\frac{G^\prime}{G}$)-expansion method for exact travelling wave solutions to the generalized shallow water wave (GSWW) equation ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
327 The ($\frac{G^\prime}{G}$)-expansion method for exact travelling wave solutions to the generalized shallow water wave (GSWW) equation چاپ در مجله انجمن رياضي ايران
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
334 کنفرانس ریاضی کاربردی ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
339 solution of porous medium equation ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
340 nonlinear reaction-diffusion-convection problems ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
341 رمزنگاری با خمهای بیضوی ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
343 مقایسه الگوریتم های خطی سازی برای برنامه ریزی کوادراتیک صفرویک ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
344 تعیین منبع گرمای مجهول در حالت کلی با روش های بهینه سازی ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
345 Fixed Point Theorems in Cone Metric Spaces ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
348 Best proximity pairs in normed spaces ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
349 Numerical solution of Sine-Gordon equations by iterative-Taylor method ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید نمی باشد
350 Iterative-Taylor method for solving system of nonlinear partial differential equations ارسال به صورت چكيده مبسوط
رد شده
351 Comparison of two Evolutionary Algorithms for Obtaining Approximate Solutions of Optimal Control Problems ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
352 Numerical solution of the second kind integral equations by means of feedback radial basis functions ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
353 تعمیم الگوریتم مقیاس بندی دومرحله ای چاپ در مجله انجمن رياضي ايران
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
354 بهترین جیره خوراکی دام با بهینه سازی فازی به کمک متغیر های زبانی ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
356 nonlinear reaction-diffusion-convection problems چاپ در مجله انجمن رياضي ايران
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
357 تحقیق در عملیات چاپ در مجله انجمن رياضي ايران
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
359 رابطه بین زبانهای فازی مشبکه مقداری و زبانهای منظم ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
361 ماتریس های مبهم و کاربرد آنها در برنامه ریزی خطی ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
362 ماتریس های مبهم و کاربرد آنها در برنامه ریزی خطی چاپ در مجله سيستم هاي فازي
رد شده
363 ماتریس های مبهم و کاربرد آنها در برنامه ریزی خطی چاپ در مجله انجمن رياضي ايران
رد شده
364 سیستم معادلات بازه ای خطی چاپ در مجله انجمن تحقيق عمليات
رد شده
366 CFD computational simulation of acoustic radiation from vibrating an ultrasonic beam structure in an enclosure چاپ در مجله انجمن رياضي ايران
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
367 A mathematic model of acoustic wave propagation in fluid using moving boundary and dynamic mesh method چاپ در مجله انجمن رياضي ايران
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
368 روشی جدید برای یافتن ریشه های حقیقی و مختلط معادله غیر خطی مبتنی بر تقریبات چیبیشف و لژاندر ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
369 روش عددي تفاضل محدود در ديناميك گرمايي نانوذرات نقره تحت تابش ليزر پالسي ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
370 همگرایی روش تجزیه آدومین در حل معادلات دیفرانسیل جزیی ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
371 Ekland's vector valued variational principle and its application in optimization چاپ در مجله انجمن رياضي ايران
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
372 محاسبه كارائي هزينهدر مدلهايfdh ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
373 محاسبه كارائي هزينه در مدلهايfdh ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
374 شناسايي مشكلات شايع و ناتوانايي هاي دانشجويان دانشگاه در حل مسائل تركيبيات ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
375 شناسايي مشكلات شايع و ناتوانايي هاي دانشجويان دانشگاه در حل مسائل تركيبيات چاپ در مجله انجمن رياضي ايران
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
376 Homotopy analysis method for the solutions of 3-D Maxwell’s and nonlinear Schrodinger equations ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
377 Best coapproximation in LP ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
378 Homotopy analysis method for the solutions of 3-D Maxwell’s and nonlinear Schrodinger equations چاپ در مجله انجمن رياضي ايران
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
379 Approximation of Continuous Function by Inverse Weighted Fuzzy Transform ارسال به صورت چكيده مبسوط
رد شده
380 Best coapproximation in Lp چاپ در مجله انجمن رياضي ايران
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
381 Approximation of continuous function by inverse fuzzy transform ارسال به صورت چكيده مبسوط
رد شده
382 Approximation of continuous function by ارسال به صورت چكيده مبسوط
رد شده
383 Approximation of continuous function by ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
384 Numerical solution of the second kind integral equations by means of feedback radial basis function neural networks ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
385 با عرض سلام و احترام ارسال به صورت چكيده مبسوط
رد شده
386 تحلیل عددی و محاسباتی روش کوادراتور انتگرال برای معادلات انتگرودیفرانسیل مرتبه n ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
388 تعميم الگوريتم مقياس بندي ظرفيت دو مرحله اي ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
389 Polynomial numerical hulls of matrices whose squares are Hermitian ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
390 Numerical Solution Of Fuzzy Differential Inclusions ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
391 اعداد فازی ومشتق توابع فازی ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
392 مساله ی می نیمم جریان محدود شده ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
393 a multilevel wavelet collocation method for solving the first painleve equation ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
394 Theory Graph and Finding common motifs in DNA sequences ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
395 CONVERGENCE RATES IN NONLINEAR ILL-POSED PROBLEMS ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
396 solution of the first painleve equation via a multilevel wavelet collocation method چاپ در مجله انجمن رياضي ايران
رد شده
397 solution of the first painleve equation via a multilevel wavelet collocation method چاپ در مجله انجمن رياضي ايران
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
398 Some methods to check matrix or ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است
399 نامساوی کوشی-شوارتز برای مقادیر تکین در فضاهای هیلبرت ارسال به صورت چكيده مبسوط
وصول اولیه مقاله مورد تأیید است