اولین کنفرانس بین المللی توسعه روستایی، تجارب و آینده نگری در توسعه محلی

نام کاربری:
رمز عبور:
ورود ثبت نام
مدیران آنلاین: 0
داوران آنلاین: 0
کاربران آنلاین: 0
کاربران میهمان: 196
محورهای تخصصی

محورهای همایش

 

 1 - جایگاه توسعه روستایی در توسعه ملی

الف- هویت شناسی جامعه روستایی، تغییر و تحول در توسعه روستایی

ب- رابطه و نسبت توسعه روستایی با توسعه کشاورزی

ج- چگونگی و جایگاه توسعه روستایی در برنامه های پنج ساله توسعه

د- رفاه اجتماعی و توسعه روستایی

هـ- دیدگاه های جدید و آینده پژوهی و روش شناسی در توسعه روستایی

و- توسعه پایدار روستایی و نقش آن در توسعه ملی

ز- نقش و جایگاه جامعه عشایری

ح- مبانی اساسی مسئولیت مدنی در توسعه روستایی

ط- مدیریت توسعه روستایی  

 

 2- توسعه ملی و توسعه محلی

الف- مالکیت منابع، مدیریت و نظام های تولید کشاورزی

ب- برنامه های پنج ساله و رابطه آن با توسعه محلی

ج- آمایش سرزمین و توسعه روستایی

د- تحول نظام سکونتی در روستاها

هـ- وضعیت و تجربه توسعه محلی در استان سیستان و بلوچستان

و- خصلت های اساسی کشاورزی و نقش توسعه محلی در اقتصاد ایران

ز- گردشگری روستایی

ح- الگوها و روشهای سازماندهی مجموعه روستایی

ط- نقش تهیه و اجرای طرحهای هادی در توسعه روستایی

ک- بهسازی روستاهای تاریخی و واحد ارزش

گ- مسکن و توسعه روستایی

 


3- اشتغال، کارآفرینی و سرمایه گذاری در توسعه روستایی

الف- تحول و تغییر در جمعیت روستایی

ب- توسعه فضای کسب و کار و کارآفرینی در روستاها

ج- نقش تشکلها در توسعه روستایی

د- نقش منابع و اعتبارات خرد در توسعه روستایی

هـ- اثرات طرح تحول اقتصادی (به ویژه هدفمند کردن یارانه ها) در توسعه روستایی

و- امور زیربنایی، ارتباطات و ICT در روستاها

ز- تاثیر متقابل توسعه روستایی و تکمیل زنجیره ارزش (اقتصادی)

 

4- جهاد اقتصادي در توسعه روستايي

الف- جايگاه عملكرد دولت در توسعه روستايي

ب- جايگاه جوامع روستايي در تحقق اهداف جهاد اقتصادي
کلیه ی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به دانشگاه سیستان و بلوچستان می باشد. طراحی: مدیریت فناوری اطلاعات