دومین کنفرانس سیستم های دینامیکی و نظریه های هندسی

نام کاربری:
رمز عبور:
ورود ثبت نام
مدیران آنلاین: 0
داوران آنلاین: 0
کاربران آنلاین: 0
کاربران میهمان: 20
محورهای تخصصی
کنفرانس بر محور سیستمهای دینامیکی و نظریه های هندسی مرتبط با آن میباشد. محورهای اصلی کنفرانس شامل( و نه محدود) به موارد زیر خواهد بود.


سیستمهای دینامیکی
سیستمهای دینامیکی گسسته
سیستمهای دینامیکی پیوسته
دینامیک مختلط
دینامیک نمادین
روشهای محاسباتی
سیستمهای دینامیکی تصادفی


توپولوژی
گروههای توپولوژیک
گروههای لینظریه ارگودیک
اندازه های ارگودیک
اندازه های فیزیکی
آنتروپی
روشهای آماری در سیستم های دینامیکی


کاربردها
ریاضیات زیستی
دینامیک های زیستی
ریاضی فیزیک
مکانیک
اقتصادکلیه ی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به دانشگاه سیستان و بلوچستان می باشد. طراحی: مدیریت فناوری اطلاعات