سومین همایش ملی حسابداری و حسابرسی

نام کاربری:
رمز عبور:
ورود ثبت نام
مدیران آنلاین: 0
داوران آنلاین: 0
کاربران آنلاین: 0
کاربران میهمان: 48
نحوه ارسال مقاله
نسخه نهایی و کامل مقاله خود را در فرمت ورد (فقط یک فایل) ضمیمه ایمیل نموده و به آدرس ایمیل زیر ارسال فرمایید
ACC@USB.AC.IR
acc@usb.ac.ir
حداکثر مهلت ارسال مقاله 30 مرداد 1394 است


الگوی نگارش مقالهضوابط و اصول راهنماي نگارش مقاله

الف)‌ اصل مقاله ارسالي بايد شامل تمام موارد زير باشد:

1-                 عنوان مقاله

2-                 نام و آدرس ايميل مؤلف/ مولفين

3-                 چکیدۀ فارسي  

4-                 متن كامل مقاله به زبان فارسي (مقدمه، متن،‌ نتيجه)

5-                 فهرست منابع

6-                 پيوست‌ها (در صورت لزوم)

ب) جهت رعايت اصول داوري بي‌طرفانه، تاكيد مي‌شود كه در هيچ جاي مقاله (به جز صفحۀ اول طبق الگوي نگارش) نبايد مطلبي كه نويسنده يا يكي از نويسندگان مقاله را معرفي نمايد آمده باشد. قيد مرتبۀ علمي و نام سازمان متبوع، قيد استخراج مقاله از رسالۀ كارشناسي ارشد و يا دكتراي پژوهش‌گران، قيد تقدير و تشكر از كساني كه همكاري و راهنمايي كرده‌اند، و امثال اين توضيحات در صورت لزوم و تمايل فقط در پاورقي صفحۀ اول مقاله مجاز است.

پ) مقالات ارسالي به هيچ شكلي نبايد قبلاً‌ در همايش يا مجلۀ علمي و  يا تخصصي ارائه يا چاپ شده باشند.

ت) دبيرخانۀ همايش در انتخاب و ويرايش مقالات (بدون تصرف در نتيجه و محتواي علمي آن) آزاد است.

ث) فایل متن مقاله (فقط یک فایل) فقط از طریق ایمیل acc@usb.ac.ir ارسال گردد.

ج) نتیجه داوری مقالات از طریق وبسایت همایش اعلام خواهد شد. 

چ) الگوي نگارش:

چ-1) حجم مطلوب و بهينۀ هر مقاله‌ در حدود 5000 كلمه است كه تقريباً 15 صفحه‌ي A4 مي‌شود و با احتساب جداول، نمودارها،‌ فهرست منابع و ضمائم مقاله از 20 صفحه بيشتر نخواهد شد. عدم رعایت حجم استاندارد مقاله و تجاوز از تعداد صفحات فوق باید دلایل توجیهی کافی داشته باشد. بنا بر این در صورت عدم رعایت این مورد خاص، دلایل توجیهی خود را بعد از چکیده و قبل از مقدمه مقاله بنویسید. 

چ-2) لطفاً اندازۀ صفحه A4 با رعايت يك اينچ (يا دو و نيم سانتي‌متر) حاشيۀ صفحه (از چهار طرف) انتخاب شود.

چ-3) به طور يك‌نواخت در تمام مقاله از يكي از فونت‌هاي استاندارد علمي مانند Zar, Mitra, Lotus و امثال اين‌ها، و اندازۀ فونت 11 يا 12 براي متون فارسي و 10 يا 11 براي متون انگليسي استفاده شود. عناوين مطالب و عنوان اصلي مقاله با خط درشت‌تر و تيره‌تر ترجیحاً با فونت Titr نوشته شود. 

ح) مشخصات نويسنده يا نويسندگان مقاله:

ح-1) نام نويسنده همراه با عناوين دكتر يا مهندس بدون ساير القاب و عناوين (به صورت [دكتر/مهندس/] نام نام خانوادگي) در زير عنوان مقاله نوشته شده و در پاورقي اطلاعات دقيق نويسنده به فرمت زير نوشته شود:

 نام خانوادگي، نام. مرتبۀ علمي. سمت و نام سازمان يا دانشگاه محل خدمت، ايميل، [و در صورت تمايل: آدرس و شماره تلفن يا نمابر]

مثال: ناصري، احمد. استاديار. عضو هيات علمي دانشگاه سيستان و بلوچستان. Nasseri@acc.usb.ac.ir ، آدرس: زاهدان، بلوار دانشگاه،‌ دانشگاه سيستان و بلوچستان،‌ ساختمان بعثت، دانشكده مديريت و حسابداري، كد پستي 9816744555، ‌تلفن: 09151409114

ح-2) در صورت تعدد نويسندگان،‌ اسامي دوم به بعد به ترتيب اولويت در سطرهاي بعد زير هم نوشته شود. به منظور سهولت ارتباط دبيرخانه و ساير علاقمندان با نويسندگان مقاله،‌ يك نفر از افراد فهرست نويسندگان در پاورقي به عنوان نويسندۀ پاسخ‌گو معرفي شود.

ح-3) نوشتن شماره تلفن يا آدرس ايميل نويسندۀ پاسخ‌گو الزامي و در مورد ساير نويسندگان اختياري است.

ح-4) در صورت پذيرش مقاله براي ارائه يا چاپ، امضاي فرم تعهدنامۀ اصالت اثر توسط تمامي نويسندگان مقاله و ارسال يا تحويل آن به دبيرخانه همايش الزامي است. بدون امضاي فرم تعهدنامۀ اصالت اثر، مقالۀ ارسالي حتي در صورت پذيرش از سوي هيات داوران، در فهرست سخن‌راني‌هاي همايش قرار نگرفته و در مجموعه مقالات همايش نيز به چاپ نخواهد رسيد. اين فرم پس از اعلام نتيجۀ داوري مقالات و در صورتي كه مقاله از سوي داوران علمي پذيرفته شده باشد، براي نويسندۀ پاسخ‌گوي مقاله ارسال خواهد شد.

خ) حتی‌الامکان در متن از کلمات انگلیسی استفاده نشود و معادل انگليسي اسامي خاص و اصطلاحات مهم در پاورقي (در صفحات متن مقاله) نوشته شود.

د) نگارش مقاله بر اساس دستور خط و زبان فارسي به استناد منابع زير مورد ارزيابي اوليه قرار خواهد گرفت:

1-       قاسمي، مرتضي (1387). فرهنگ موضوعي دستور خط فارسي (همراه با متن كامل دستور خط فارسي مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسي)، چاپ اول، انتشارات سروش، تهران

2-       نجفي،‌ ابوالحسن (1386). غلط ننويسيم (فرهنگ دشواري‌هاي زبان فارسي)، چاپ سيزدهم، مركز نشر دانشگاهي، تهران

3-       انوري،‌ حسن و يوسف عالي عباس‌آباد (1385). فرهنگ درست نويسي سخن، چاپ اول، انتشارات سخن، تهران

ذ) رعايت حقوق ديگران يكي از مهم‌ترين اصولي است كه در ارزيابي مقالات وارده مورد توجه قرار مي‌گيرد. لازم است هر گاه از مطلب يا ايدۀ ديگران استفاده مي‌شود، منبع مورد استفاده معرفي شود. براي استناد (ارجاع دهي) به ساير منابع شيوه‌هاي مختلفي معرفي شده است. براي رعايت يك‌نواختي در كتاب مجموعه مقالات همايش، و به دليل محتواي انساني و اجتماعي اكثر پژوهش‌هاي حسابداري فقط از شيوۀ استناد درون متني استفاده شود (حري، 1388 ص 97). نسخه‌اي از فايل PDF كتاب ارزشمنده شيوه‌هاي استناد در نگارش‌هاي علمي نوشته دكتر عباس حري در سايت پايگاه استنادي علوم جهان اسلام http://www.ISC.gov.ir  به عنوان يك كتاب مرجع معرفي شده و قابل دانلود براي استفاده است. فصل دوم اين كتاب (از صفحه 147) دو شيوۀ رايج استناد درون متني يعني شيوه‌هاي APA و MLA را به طور كامل و با تمام جزئيات معرفي كرده است. شيوه‌ي APA براي چاپ كتاب مجموعه مقالات همايش مد نظر دبيرخانه همايش است. در اين شيوه به طور كلي شناسه و سال و در صورت موضوعيت شماره جلد و صفحه يا صفحات مورد استفاده در درون متن نوشته مي‌شود (مثال: حري، 1388، ص 97)؛ فهرست منابع مورد استفاده به ترتيب حروف الفباي شناسه‌ها در پايان كار ارائه مي‌گردد. براي ارجاع به منابع انگليسي شيوۀ سه مرحله‌اي معرفي شده در  صفحه 98كتاب آيين نگارش علمي تاليف دكتر عباس حري استفاده شود. در اين شيوه، شناسۀ انگليسي به فارسي نوشته مي‌شود و در پاورقي همان صفحه نام انگليسي (يا هر زبان ديگري به همان زبان اصلي) نوشته شده، و در پايان در فهرست منابع، مشخصات كامل منبع به زبان انگليسي (يا هر زبان ديگري به ترتيب حروف الفباي همان زبان)‌ نوشته مي‌شود. عدم رعايت شيوۀ استنادي مورد نظر منتج به عدم امكان چاپ مقالۀ ارسالي خواهد شد.
الگوی فهرست منابع

لطفا فایل الگوی فهرست منابع را از اینجا بردارید و آن را به صورت دقیق رعایت فرمایید
کلیه ی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به دانشگاه سیستان و بلوچستان می باشد. طراحی: مدیریت فناوری اطلاعات