اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در بیوتکنولوژی

نام کاربری:
رمز عبور:
ورود ثبت نام
مدیران آنلاین: 0
داوران آنلاین: 0
کاربران آنلاین: 0
کاربران میهمان: 100
کمیته علمی

* ریاست کنفرانس:


دکتر علیرضا بندانی

ریاست دانشگاه سیستان و بلوچستان


پروفسور محمد اشرف

ریاست انجمن علوم پاکستان

* دبیر علمی کنفرانس:


دکتر درمحمد کردی تمندانی

معاونت پژوهشی دانشگاه سیستان و بلوچستان

* کمیته علمی کنفرانس:


پروفسور اقبال منیر

دانشگاه کشاورزی پیشاور پاکستان


پروفسور عامر جمیل

دانشگاه کشاورزی فیصل آباد پاکستان، دانشکده علوم


پروفسور جمیل احمد

دانشگاه UITEM ، کویته
 دانشکده علوم زندگی و انفورماتیک


پروفسور کوسر عبدا . . .  ملک

کالج فورمن لاهور، گروه بیوتکنولوژی


دکتر سمیه سیف ا ...

دانشگاه کراچی

گروه بیوتکنولوژی


دکتر جعفر ولیزاده

دانشگاه سیستان و بلوچستان

گروه زیست شناسیدکتر محمدحسین سنگتراش

دانشگاه سیستان و بلوچستان

گروه زیست شناسیدکتر آرزو قهقایی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

گروه زیست شناسیدکتر سید مهدی کلانتر

دانشگاه علوم پزشکی یزد

گروه سیتوژنتیکدکتر منصور شریعتی

دانشگاه اصفهان

گروه فیزیولوژی گیاهیدکتر محمد هاشمی

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

گروه بیوشیمیدکتر داود محبی کلهری

دانشگاه سیستان و بلوچستان

گروه مهندسی شیمیدکتر علی شهرکی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

گروه زیست شناسیدکتر علیرضا عینعلی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

گروه زیست شناسیدکتر میلاد لگزیان

دانشگاه سیستان و بلوچستان

گروه زیست شناسیدکتر مهدی قنبری فردی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

گروه زیست شناسیمهندس علی قاسمی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

گروه زیست شناسیدکتر فرخنده بهجتی

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

مرکز تحقیقات ژنتیکدکتر ملیحه محمدی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

گروه زیست شناسی
کمیته برگزاری

* دبیر اجرایی  کنفرانس:

دانشگاه سیستان و بلوچستان
گروه زیست شناسی

* کمیته اجرایی  کنفرانس:


دانشگاه سیستان و بلوچستان
گروه زیست شناسی


آقای حجت حسینی

دانشجوی ژنتیک
دانشگاه سیستان و بلوچستان
دکتر میلاد لگزیان
دانشگاه سیستان و بلوچستان
گروه زیست شناسی
دکتر میلاد لگزیان
دانشگاه سیستان و بلوچستان
گروه زیست شناسیکلیه ی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به دانشگاه سیستان و بلوچستان می باشد. طراحی: مدیریت فناوری اطلاعات