پورتال سمینارها و همایش ها - دانشگاه سیستان و بلوجستان
اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در هنر (آموزش تا کارآفرینی)

مدیران آنلاین: 0
داوران آنلاین: 0
کاربران آنلاین: 0
کاربران میهمان: 7
محورهای تخصصی

 1. آموزش دانشگاهی هنر و ارتباط آن با نیاز جامعه
 2. چالش های آموزش هنر در نظام آموزش عالی
 3. آموزش هنر و توسعه مهارت های حرفه ای در رشته های هنری
 4. مطالعات تطبیقی و شیوه ها و ابزارهای آموزش دانشگاهی هنر(سنتی و نوین)
 5. نقش آموزش دانشگاهی هنردر اقتصاد و کارآفرینی
 6. تاثیرات اجتماعی، فرهنگی آموزش دانشگاهی هنر
 7. رویکرد نوین و سنتی آموزش در عملکرد دانشگاهی هنر
 8. چالشها و راهکارهای بکارگیری محتوای الکترونیکی و فناوری نوین در آموزش هنر
 9. کارآفرینی،مهارت آموزی هنر و ارزش آفرینی بر مبنای محتوای آموزشی مورد نیاز
 10. مبانی اجتماعی و روان شناسی آموزش هنر
 11. جنبه های اجتماعی و روان شناختی ورود به نظام دانشگاهی هنر
 12.  مطالعات اقتصادی و اجتماعی در راستای آموزش دانشگاهی هنر
 13. اقتصاد،مدیریت و ارتقای آموزش دانشگاهی هنر
 14. مطالعات و یافته های نوین در حوزه آموزش دانشگاهی هنر
 15. هنر و ارزیابی دستاوردهای آموزش دانشگاهی
 16. چگونگی بکارگیری و اثر بخشی ابزارها و تکنیک های آموزشی  هنرسنتی و مدرن در نظام آموزش
 17. تقویت ارتباط و نظام دانشگاهی هنر با سیاستگذاری و نیاز جامعه
 18. انگیزه ها و آرمان شغلی متقاضیان ورود به نظام دانشگاهی هنر
 19. پژوهش در هنرهای کاربردی و سنتی
کلیه ی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به دانشگاه سیستان و بلوچستان می باشد. طراحی: مدیریت فناوری اطلاعات