پورتال سمینارها و همایش ها - دانشگاه سیستان و بلوجستان
اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در هنر (آموزش تا کارآفرینی)

مدیران آنلاین: 0
داوران آنلاین: 0
کاربران آنلاین: 0
کاربران میهمان: 6
کمیته برگزاری
کمیته اجرایی

نام و نام خانوادگی

سمت

نام و نام خانوادگی

سمت

زهرا حسین آبادی

رئیس همایش

حبیب ا... کاظم نژادی

دبیر علمی همایش

ابوالقاسم نعمت شهربابکی

دبیر اجرایی همایش

لهیا حسینی

عضو دبیرخانه همایش

سمیه میرنژاد

عضو دبیرخانه همایش

مرضیه رضایی

عضو دبیرخانه همایش

نسیم دیده ور

کارشناس پژوهشی

فاطمه شیرازی

عضو دبیرخانه همایش

کمیته علمی
کمیته علمی

دکتر زهرا حسین آبادی

( دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان)

دکتر حبیب ا... کاظم نژادی

( استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان)

دکتر محمد حسن پور

( استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان)

دکتر مرضیه قاسمی

 (استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان)

دکتر پریسا شاد قزوینی

 (دانشیار دانشگاه الزهرا )

دکتر اصغر جوانی

(دانشیار دانشگاه هنر اصفهان )

دکتر علی وند شعاری

(دانشیار دانشگاه هنر تبریز)

دکتر ایرج داداشی

(استادیار دانشگاه هنر تهران)

دکتر منصور کلاه کج

(استادیار دانشگاه چمران اهواز)

دکتر مریم فروغی نیا

(استادیار دانشگاه هنر شیراز)

دکتررضا خدادادی

 (استادیار دانشگاه هنر تهران)

دکتر عبد ا... میرزایی

(استادیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز)

دکتر سید جلال الدین بصام

( دانشیار موسسه آموزش عالی علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی )

دکتر سید محمود طباطبایی

( استادیار دانشگاه علم و هنر یزد )

دکتر مجید نصیری برومند

(دانشیار دانشگاه باهنر کرمان )

دکتر بیژن اربابی

 ( استادیار دانشگاه هنر تهران )

دکترمحمد افروغ

 (استادیار دانشگاه اراک)کلیه ی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به دانشگاه سیستان و بلوچستان می باشد. طراحی: مدیریت فناوری اطلاعات