پورتال سمینارها و همایش ها - دانشگاه سیستان و بلوجستان
اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در هنر (آموزش تا کارآفرینی)

مدیران آنلاین: 0
داوران آنلاین: 0
کاربران آنلاین: 0
کاربران میهمان: 8
شیوه نگارش مقاله

شیوه نامه نگارش مقاله برای همایش پژوهش های کاربردی هنر (آموزش تا کارآفرینی)

-          مقالات با محورهای همایش تناسب کامل داشته باشند.

-          مقالات ارسالی نباید، قبلا در نشریات داخلی یا خارجی چاپ یا در همایشی ارائه شده باشند و نیز به صورت هم زمان برای سایر مجلات یا همایش ها ارسال نشده باشند.

عنوان در 1 يا 2 خط، فونتB Nazanin 16pt BOLD

      نام و نام خانوادگی نویسنده اول (B Nazanin 13 pt, Bold) (نویسنده مسئول با * نمایش داده شود)

عنوان علمی نویسنده اول، عنوان گروه يا دانشکده، نام دانشگاه يا مرکز تحقيقاتي يا موسسه، شهر، کشور (B Nazanin 12 pt)

ایمیل وشماره تلفن (Times New Roman 10 pt)

نام و نام خانوادگی نویسنده دوم (B Nazanin 13 pt, Bold)

عنوان علمی نویسنده اول، عنوان گروه يا دانشکده، نام دانشگاه يا مرکز تحقيقاتي يا موسسه، شهر، کشور (B Nazanin 12 pt)

ایمیل و شماره تلفن (Times New Roman 10 pt)

...

چکیده

چکيده مقاله در بردارندۀ عنوان و موضوع مقاله، روش تحقيق و مهم‌ترين نتايج و یافته های پژوهش باشد متذکر می‌گردد مقالاتی که به ‌صورت کامل نحوه نگارش را رعايت ننموده باشند، اولويت پيگيری و اعمال فرآيند داوری را از دست خواهند داد. چکیده حداکثر 300 کلمه و در یک پاراگراف با قلم بي‌نازنين معمولی pt 12 تایپ شود. در چکيده نبايد هيچ گونه جزئيات، جدول، مرجع دهي، شکل يا فرمولي را درج کرد. نقطه و کاما در تمامي بخشها بلافاصله پس از کلمه قبلي آورده شود و بعد از آن فاصله داده شود. نويسنده مسئول بايستي توسط علامت ستاره مشخص گردد و آدرس پست الکترونيک معتبر و علمي يا صنعتي ذکر کند. براي نويسندگان با مشخصات يکسان فقط يک رديف اختصاص داده شود. صفحه اول مقاله فقط باید حاوی عنوان مقاله، نام نویسندگان و موسسه و ایمیل آنها، چکیده و واژگان کلیدی باشد و متن اصلی مقاله باید از صفحه دوم آغاز شود و حداکثر در 15 صفحه تنظیم گردد.

کلمات کليدي: باید شامل 4-6 کلمه بوده که با کاما از يکديگر جدا شده باشند. pt B Nazanin) 12 (

-بدنه اصلی مقالات

هر مقاله شامل اين بخش‌ها می‌باشد: 1- عنوان کنفرانس (در قسمت بالاي صفحه اول)2- شماره شناسایی مقاله (توسط دبیرخانه نوشته می شود) 3- عنوان مقاله 4- اسم يا اسامی نويسندگان و عناوين علمی آنها و نام مؤسسه و آدرس الکترونيکی نويسندگان 5- چکيده 6- کلمات کليدی 7- مقدمه 8- روش شناسی 9- نتایج و بحث 10- نتیجه‌گیری کلی 11- تشکر و قدردانی (در صورت لزوم) 12- فهرست علائم (در صورت لزوم) 13- مراجع 14- پيوست در صورت نياز.

- مقدمه

دستورالعمل حاضر به عنوان الگویی برای نگارش در نرم‌افزار WORD 2007-2016 تهیه شده است. به منظور ایجاد سازگاری و هماهنگی در نگارش مقالات آن را به دقت رعایت فرمایید.

از نويسندگان محترم تقاضا می‌شود که دستورالعمل زير را در هنگام آماده‌سازی مقاله دقيقاٌ رعايت نمايند، همچنین نويسندگان محترم هم اين دقت‌ها را در راستای بالا بردن کيفيت برگزاری همایش مهم شمرده و رعايت آنها را لازم می‌دانند.

لازم است مقالات مطابق فرمت نگارش حاضر تهيه گردند. در غیر این صورت، ممكن است به دليل عدم رعايت فرمت  از چرخه داوری حذف گردند.

برای نگارش مقالات فارسي ضروری است از فونت (B Nazanin 12pt) و فاصله خطوطsingle  در تهيه متن اصلي مقاله استفاده گردد. متن مقاله بصورت تک ستوني و با حاشيه 30 میلیمتر از راست و 25 میلیمتر از چپ، بالا و پايين تهيه گردد. عنوان هر بخش با فونت (B Nazanin 13 pt, Bold) از متن نوشته شود.

 اولین خط همه پاراگراف‌ها، بصورت هماهنگ هیچ فرورفتگی نداشته باشد.

در صورت نياز به استفاده از زيرنويس، از فونت (B Nazanin 9pt) استفاده شود.

مقدمه شامل تعريف مسئله و تاريخچه علمی مربوط به موضوع مقاله با اشاره به منابع مي‌باشد. رجوع به منابع با ذکر نام نویسنده و سال به شیوه APA صورت گیرد. لازم است در بخش مقدمه، دست‌آوردهای علمی و فنی پژوهش نسبت به ساير پژوهش‌های انجام شده، به‌صورت شفاف و روشن بيان شود. مطابق با ماهيت مقاله، متن و بدنه اصلی مقاله می‌بايست توسط نويسنده يا نويسندگان بصورت مناسبی تقسيم‌بندی گردد.

در بخش نتيجه‌گيری بايد نتايج مهم مقاله، ارائه و مورد بحث قرار گيرد. علاوه بر اين، ارائه نتايج مشروح، بخشی از متن اصلی مقاله است. لازم است مشخصات منابع اشاره شده در متن مقاله در بخش مراجع به‌ترتيب رجوع آورده شود.

- جدول‌ها، شکل‌ها، نمودارها و عکس‌ها

شکل‌ها همانند متن اصلی می‌بايست در داخل کادر مشخص شده جا داده شود، به علاوه اعداد، حروف و علائم آنها بايد خوانا و قابل رؤيت باشد. کليه شکل‌ها و جدول‌ها در اولين مکان مناسب بعد از رجوع به آنها آورده شود. تمامی جدول‌ها (BOLD فونت بي‌نازنينpt 12) و شکل‌ها  (فونت بي‌نازنينpt 12)  بايد به‌ترتيب با عدد شماره گذاری شود. عنوان شکل‌ها بايد زیر شکلها و عنوان جدول‌ها در بالای آنها قرار گیرد.

- منابع

منابع در انتهاي مقاله مي‌آيند (ابتدا منابع فارسي و سپس منابع انگليسي). هر منبع بايستي حداقل يك‌بار در متن مقاله مورد استفاده قرار گيرد و يا به آن اشاره گردد. از بکار بردن منابع اضافی که در داخل متن به آن اشاره نشده، جدا خودداری گردد. مشخصات هر منبع به صورت كامل و در قالب استاندارد (APA ) ذكر شود. منابع فارسي را با فونت B Nazanin اندازه 12 و منابع انگليسي را با فونتTimes New Roman  نازك با اندازه 10 تايپ نماييد.

ارجاعات :
ارجاع منابع و مآخذ در متن مقاله در پايان نقل قول يا موضوع استفاده شده، داخل پرانتز و به شکل زير می آید.
منابع فارسی : (نام خانوادگی مولف، سال نشر: شماره­صفحه)؛ مثال: (حسینی، 86:1376)
منابع لاتين: (صفحه، جلد، سال نشر، نام خانوادگي مؤلّف)؛ مثال :(Plantinga,1998, p.71)


فهرست منابع :
شيوة نگارش مشخصات منابع در انتهاي مقاله بر اساس حروف الفبا بايد به‌صورت زير باشد: 
کتاب: نام خانوادگي نويسنده، نام نويسنده،(سال انتشار)، عنوان کتاب، مترجم، محل انتشار، ناشر، شماره چاپ.
مقاله: «نام‌ خانوادگي و نام نويسنده (سال انتشار)، «عنوان مقاله»، نام نشريه، شمارۀ نشريه، شماره صفحه.


 
جدول خلاصه نوع و اندازه قلم­هاي مورد نياز براي تدوين مقالات فارسي


عنوان

قلم (فونت)

اندازه

نوع قلم

عنوان مقاله

B Nazanin

16

پررنگ

نام و نام خانوادگي

B Nazanin

13

پررنگ

مشخصات نويسندگان

B Nazanin

12

نازک

نشانی پست الکترونيکي نويسندگان

Times New Roman

10

نازک

عنوان بخش­ها

B Nazanin

13

پررنگ

عنوان زير بخش­ها

B Nazanin

12

پررنگ

متن چکيده و واژگان کليدي

B Nazanin

12

نازک

متن اصلي

B Nazanin

12

نازک

زير نويس فارسي

B Nazanin

9

نازک

زير نويس لاتين

Times New Roman

9

نازک

عنوان جدول ها، شکل ها و نمودارها

B Nazanin

12

پررنگ

متن فارسي درون جدول ها

B Nazanin

10

نازک

متن لاتين درون جدول ها

Times New Roman

9

نازک

منابع و مراجع فارسي

B Nazanin

12

نازک

منابع و مراجع لاتين

Times New Roman

10

نازک
کلیه ی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به دانشگاه سیستان و بلوچستان می باشد. طراحی: مدیریت فناوری اطلاعات