چهارمین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران

نام کاربری:
رمز عبور:
ورود ثبت نام
مدیران آنلاین: 0
داوران آنلاین: 0
کاربران آنلاین: 0
کاربران میهمان: 102
اعضاء كميته علمي

اعضاء کمیته علمی :

دکتر جواد

احمدی شکوه

دانشگاه سیستان و بلوچستان

دکتر ناصر رضا

ارقامی

دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر اسفندیار

اسلامی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

دکتر يحيي

طالبي

دانشگاه مازندران

دکتر علي

تقوي

دانشگاه مازندران

دکتر سيد باقر

ميراشرفي

دانشگاه مازندران

دکتر محمد رضا

اکبر زاده

دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر مهدی

الله دادی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

دکتر توفیق

اله ویرانلو

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

دکتر محمود

اوکاتی صادق

دانشگاه سیستان و بلوچستان

دکتر عادل

آذر

دانشگاه تربیت مدرس

دکتر کامبیز

بدیع

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

دکتر رجبعلی

برزویی

دانشگاه شهید بهشتی ( نماینده انجمنها ی سیستمهای فازی و هوشمند )

دکتر سید مسعود

برکاتی

دانشگاه سیستان و بلوچستان ( دبیرعلمی )

دکتر میر محسن

پدرام

دانشگاه خوارزمی

دکتر محمد

تشنه لب

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی -رئیس انجمن سیستمهای هوشمندایران

دکتر فرانک

حسین زاده سلجوقی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

دکتر فرهاد

حمیدی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

دکتر امیر

دانشگر

دانشگاه صنعتی شریف

دکتر محمد حسین

دهقان

دانشگاه سیستان و بلوچستان

دکتر امین

راحتی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

دکتر مهدی

رضایی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

دکتر حسن

رضائی

دانشگاه سیستان و بلوچستان ( دبیرعلمی )

دکتر محمد مهدی

زاهدی

دانشگاه تحصيلات تكميلي و فناوري پيشرفته كرمان - رئیس انجمن سیستمهای فازی ایران

دکترحسین 

شیرازی

دانشگاه مالک اشتر

دکتر بهرام

صادق پور

دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر سید محمود

طاهری

دانشگاه تهران

دکتر رضا

عامری

دانشگاه تهران

دکتر سراج الدین

کاتبی

دانشگاه شیراز

دکتر منوچهر

کلارستاقی

دانشگاه خوارزمی

دکتر نادر

کوهستانی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

دکتر اکبر

گلچین

دانشگاه سیستان و بلوچستان

دکتر رحمت الله

لشکری پور

دانشگاه سیستان و بلوچستان

دکتر ماشاء الله

ماشین چی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

دکتر عزیزالله

معماریانی

دانشگاه خوارزمی

دکتر حمید رضا

ملکی

دانشگاه صنعتی شیراز

دکتر محمد باقر

منهاج

دانشگاه صنعتی امیر کبیر

دکتر نظام 

مهدوی امیری

دانشگاه صنعتی شریف

دکتر حسن

میش مست نهی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

دکتر بابک

نجار اعرابی

دانشگاه تهران

دکترامین

نیک انجام

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر سید منصور

واعظ پور

دانشگاه صنعتی امیر کبیر

دکتر علی

وحیدیان کامیاد

دانشگاه فردوسی مشهدکلیه ی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به دانشگاه سیستان و بلوچستان می باشد. طراحی: مدیریت فناوری اطلاعات