همایش بین المللی بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی در هزاره دوم شاهنامه

نام کاربری:
رمز عبور:
ورود ثبت نام
مدیران آنلاین: 0
داوران آنلاین: 0
کاربران آنلاین: 0
کاربران میهمان: 116
ارسال اصل مقاله پذیرفته شده

پژوهشگر گرامي
بدين وسيله به استحضار مي رساند كه چكيده ي مقاله ي شما از سوي كميته ي علمي همايش پذيرفته شده لطفاً اصل مقاله را ارسال فرماييد .

آبسالان محبعلي

شاهنامه فردوسی در تاریخ ادبیات فرانسه

آزاده رنجبر الهام

پذیره شدن و آیین آن در شاهنامه

آقا ملا پور، تلاوري پگاه

ارتباط عشق و حماسه در شاهنامه فردوسی

ابراهيمي مختار، كردي رسول

تصحیح دو تصحیف از شاهنامه فردوسی در کتاب واژه نامک.

ابن الرسول محمدرضا

ترجمه ی منظوم شاهنامه به عربی

اخياني جميله، كرمي چمه يوسف

بلاغت تصویرسازی با خورشید در شاهنامه

ارسن ميمونه السادات

بازتاب شاهنامه بر فرهنگ عامیانه مربوط به خانواده

ارفع عاطفه، محمودي محمد تقي

فضائل و روش های تربیتی شاهنامه

ارمي اول سيما

بررسی ساختارهای گفتمان مدار در داستان سیاوش و افراسیاب

اصغري بايقوت يوسف، دهرامی مهدی

اثرگذاری شاهنامه در ادبیات فولکلور ترکی

اعظم لطفی فرزانه

بررسی تطبیقی راز و رمز اساطیر و پهلوان شاهنامه فردوسی در

الهامي فاطمه

کین خواهی در شاهنامه ی فردوسی

الهامي فاطمه، علي آبادي سودابه

بررسی جایگاه مادران و نقش آفرینی آنان در شاهنامه فردوسی.

امامي نصرالله ،كشاورز آسيه

چرا در شاهنامه از پادشاهان اشکانی سخن به میان نیامده است.

امامي نصر الله، جهانتيغ انيسه

بررسی کنایات حماسی شاهنامه ی فردوسی

اميري مريم

تأثیر شاهنامه بر ادبیات مردم قزاقستان

امين زاده سليمان

پدران و پسران به روایت شاهنامه فردوسی

اميني سپيده

بازتاب سیمای سیاوش و کیخسرو در شعر خاقانی

اویسی کهخا عبدالعلی، صادقی زهرا

تحلیل خواب های پادشاهان شاهنامه از دیدگاه فروید و یونگ

اویسی کهخا عبدالعلی،  شیخ زاده یوسف

درفش کاویان در ایران باستان تابوت سکینه در بنی اسرائیل

باراني  محمد ، حسین زاده گودرز

بررسی مقایسه ای عناصر داستان همای تا اسکندر در شاهنامه فردوسی و

باراني محمد، كريمي صديقه

تأثیرپذیری ماذون شاعر قشقایی از شاهنامه فردوسی

بازوند علی

الگوهای احتمالی فردوسی در پردازش شاهنامه

برجساز غفار

قرائت عرفانی از رویدادها و اسطوره های شاهنامه در آثار مهم عرفانی و فلسفی

بساک حسن

طراز نخ نگاهی به شخصیت سودابه در شاهنامه فردوسی

بهاري محمد رضا

تصوير سيستان در شاهنامه

بهنام فر محمد، رستمي صديقه

کاوه حلقه ی پیوند اسطوره و حماسه در شاهنامه

بيرانوند ذبيح ا...

تحلیل روانشناسانه و تطبیقی شخصیت های اصلی داستان فریدون و

بيضائي محمد جواد

بازخوانی ابیات نخست شاهنامه فردوسی

بیگ زاده خلیل

مقایسه اسطوره ضحاک و فریدون در شاهنامه فردوسی با

بیگ زاده خلیل، رحمتي زينب

تحليل تطبيقي شخصيت هاي مشترك

پرنيان موسي، حسيني آبباريكي سيد آرمان

بازتاب عنصر طبیعت در اغراق های شاهنامه

پرنيان موسي، حسيني آبباريكي سيد آرمان

برداشت های عرفانی حکیم شهاب الدین یحیی سهروردی از شاهنامه

پشتدار علي محمد، حاجی مرادخانی نیلوفر

بررسی معانی یکایک در شاهنامه فردوسی

پشتدار علي محمد، جوزي مصطفي

شاهنامه و مكتب كلاسيك

پورنعمت رودسري منيژه

صحنه پردازی پنج داستان پهلوانی شاهنامه

پويان مجيد، علی مندگاری افسانه

بازتاب شاهنامه در شعر دوره مشروطیت

پيشگر احد

بررسي ساختار مجاز مرسل در شاهنامه ي فردوسي

پیشوایی علوی محسن، گرگیج زرین پور

روابط بینامتنی قرآن کریم با اشعار حکمت آمیز فردوسی و متنبی

تربتي نژاد بهجت

کارکردهای تربیتی و روانی رویا در شاهنامه فردوسی

تسليم جهرمي فاطمه

وا ژه شناسی یکایک و تحلیل کاربردهای معنایی آماری آن در شاهنامه

تشكري منوچهر، اميري امرايي ترحم

نقش منابع شفاهی در تدوین و ماندگاری شاهنامه

تشكري منوچهر، رحماني محمد صادق

پژوهشی در مضامین اعتقادی شاهنامه

ثواب  فاطمه

تجلی شخصیت های اساطیری شاهنامه در شعر سیف فرغانی

جديد الاسلامي حبيب، خوشدل هاشمي معصومه سادات

نیرنگ در شاهنامه فردوسی (با تکیه بر دوره پهلوانی)

جوره يوه سرونياز بابا قولاونه

مختصر عاید به ویژگی های لغوی شاهنامه ابوالقاسم فردوسی

جهانديده محمد هادي

قهرمان آرمانی و پادآرمانی در ادبیات انگلیسی و فارسی

چراغي علي

مقایسه تحلیلی مقدمه شاهنامه و گرشاسبنامه

چراغي محمد رضا

نگاه به زن در شاهنامه فردوسي و آثار شهرنوش پارسي پور

چيت سازي  الهه،پورخالقي چترودي مهدخت

کتاب درمانی با شاهنامه برای کودکان گروه سنی ب و ج

حاجي حسيني معصومه، مشهدي محمد امير

عاطفه و هنر فردوسي در بازتاب مرگ پهلوانان

حاجی مهدی تاجر لیلا

رویکرد جامع به مطالعات نسخه های خطی شاهنامه

حسني جليليان محمد رضا

عصر طلایی شاهنامه، ریشه ها و تأثیر گذاری ها

حسيني خورشيد فاطمه

جایگاه زن در شاهنامه فردوسی و مثنوی امیر خسرو دهلوی

حسيني مريم، شكيبي ممتاز نسرين

جایگاه مهر در شاهنامه فردوسی

حسيني فاطمه بلقيس

انعکاس شاهنامه در فرهنگ و زبان شبه قاره

حسينيان  ليلا

بررسی عناصر و مؤلفه های هویت ملی در شاهنامه فردوسی

حيدري علي

تولد و پرورش و... پهلوانان شاهنامه در دو بخش اساطیری و تاریخی

حيدري حسن

آیین سوگ در شاهنامه

خداياري خديجه، اسفندياري مهني فاطمه

ایزدان و اهریمنان آب و انعکاس آنها در شاهنامه

خليل اللهي شهلا

مرگ از دیدگاه فردوسی و عرفا

کاظمی طاهره، خليل اللهي  شهلا

آتش نماد پاکی زرتشت و سیاوش

خليلي اردلي  وحيد

فردوسی به چه درد نسل امروز ما می خورد

خليلي جهانتيغ مريم، انصاري صديقه

نموداري شاهنامه فردوسي و شخصيت هاي آن در شعر سيد علي صالحي

خليلي جهانتيغ مريم- قدیر مهسا

بررسی جایگاه زن در شاهنامه و تطبیق آن با زن آرمانی در شعر و انديشة

داودي مقدم  فريده

سریان حکم الهی در شاهنامه

ميرزايي محمد رحيم، دهرامي مهدي

تحلیل رجزهای شاهنامه از دیدگاه طنز و هجو

دهقانی آمنه، دهقانی سولماز

خاندان رستم در شاهنامه

دهقان علي، آسمي مهدي

مثل در آیینه ی شاهنامه فردوسی

دهقان علي، صديقي ليقوان جواد

بررسی تطبیقی آرکی تایپ شخصیت های اسفندیار و آشیل

دهمرده حيدرعلي

هماهنگی و پویایی رنگ ها در صحنه های شاهنامه

دهمرده  حيدر علي، تميزي احسان

سیر خرد ایرانی در شاهنامه  فردوسی

خطکار مریم

ازدواج برون مرزی در شاهنامه

ذبيح نيا عمران آسيه

فزون خواهی و سلطه طلبی پادشاهان اساطیری شاهنامه فردوسی

ذبيح نيا عمران آسيه، بردخوني حسين

سوگیری ابوالفضل بیهقی نسبت به فردوسی  و شاهنامه

ربيعي كرهرودي  فاطمه ، واحد دوست مهوش

زمینه ی تاریخی سرودن شاهنامه فردوسی

رجب اف مرحبا

انعکاس افکار شعوبی در شاهنامه ابوالقاسم فردوسی

رحیمی امین، فرهاد دیناری

نگرشی تطبیقی بر زروان و زال

رحيمي غياثي صغري

تضاد ملی گرایی و مذهب گرایی در داستان رستم و اسفندیار و

رضايي احمد

جایگاه و نقش موبدان در شاهنامه فردوسی

رضايي رضا

تحليل بر سير تاريخي علل و عوامل آرامش نسبي عهد فردوسي

رضايي كاووس، نعمت اللهی اکرم

بررسی گسست نسلی در داستان رستم و اسفندیار

رضي احمد، حاجتي سميه

تحلیل داستان رستم و شغاد براساس الگوی روایت فیشر

رفيعي داوود

نگاهی به نامه های شاهنامه

رمضاني  اعظم

گذر از آتش سیاوش و سیتا در شاهنامه ورامایانا

رمضاني مقدم  فاطمه ، عرفاني مرتضي

حکیم فردوسی و اعتقادات دینی او

روز بهاني سعيد

شاهنامه قرآن عجم

زائراف حليم جان

خدمت فردوسی طوسی در آشنا ساختن رسم و آیین نامه نگاری فارسي

زارع عابدين

فردوسی و شاهنامه در روایت سینماگران

زارع زهرا

ریشه ی سفرهای دریایی گرشاسب و قهرمانان چند حماسه ای ایران دیگر

زهرا زاده محمد علي، فولادي يعقوب

فره ایزدی، جامعه ی آرمانی باستانی ایران

ساجدي راد سيد محسن، فولادفر  جعفر

وطن دوستی در شاهنامه فردوسی

ساعدی رودی محمدرضا، فیاضی رودی محبوبه

هویت ملی و فردوسی

سبزیان پور وحید

مقایسه حکمت های بزرگمهر در شاهنامه و منابع عربی

سرافرازي عباس

تأثير انديشه فردوسي در شكل گيري و تداوم حكومت صفوي

سرامي قدمعلي، مالي بايناني مهدي رضا

از شکل گیری مطایبه تا جایگیری طنز در شاهنامه حکیم فردوسی

سرامي  قدمعلي، مالي بايناني  مهدي رضا

گرایه ها و نگاره های حضور زنان در نامه ی ورجاوند شاهنامه

سكايي محمد یونس طغیان

رستم در جغرافیای افغانستان

سلیمی علی، نعمتی فاروق

بازتاب اسماء و صفات الهی در شاهنامه

سعيدي غلامعباس

فرآیندهای ساخت واژی در شاهنامه فردوسی

 سنچولي احمد

صور ابهام در داستان رستم و سهراب

شريفيان مهدي، وفايي بصير احمد

ابلیس در شاهنامه

شعبانزاده مريم

درفش در شاهنامه

شعبانلو عليرضا

مقایسه جنگ رستم و اکوان با ستیز تشتر و اپوش

شعبانی بهرام

ثأثیرپذیری های اخوان از شاهنامه

شفق اسماعيل

زمینه های ظهور شاهنامه

شهبازي  اصغر

بررسی فرآیند انتقال و جابجایی در اسطوره ی ضحاک

شهریاری اکرم

تجلی حضور زن در گذشته ادبی ایران و ادبیات معاصر

صادقی اسماعیل، آقاخاني بي‍ژني محمود

بررسی ساختاری داستان هفت خوان اسفندیار براساس نظریه کلودبرمون

صادقي ايرج

خرد خودکامه و خودکامگی خرد در شاهنامه فردوسی

صادقي سهيلا

بررسی عناصر حماسی در رستم و اسفندیار

صادقي علي

نگاهی به ابیات بحث انگیز پادشاهی گیومرت

صالحي كورش

تأثير ميراث حيات فرهنگي دهقانان در تدوين شاهنامه فردوسي

صالحي كورش، صفايي مجد زهرا

هويت ايراني در شاهنامه فردوسي

صانعي سيد ابوالقاسم

تأثير اشعار فردوسي بر شبه قاره هند و پاكستان

صباغی علی

تابوی نام در نامه ی باستان

صباغي علي، مير هاشمي طاهره

نقد و تحلیل پیوندهای بینامتنی ضمنی شاهنامه با شعر دوره ی مشروطه

صحرائي قاسم

تأملی در عنصر تردید و دو دلی در داستان رستم و اسفندیار

صفري جهانگير، عزیزی طوبي

کودکان و شاهنامه

صفري جهانگير، نجفی بهزادي سجاد

سهم نوجوانان از شاهنامه

صمصام حميد، فرحي ترمه

نقد شعر از دیدگاه فردوسی

طاهري  عليرضا، بردباري  فرهاد

بررسی تطبیقی شخصیت سیاوش در شاهنامه فردوسی با امام حسین (ع)

طبسی حمید

اسطوره گرشاسپ در شاهنامه

طهماسبي فريدون، تلاوري پگاه

سایه شاهنامه بر جهانگشا

عابدي فاطمه

تحلیلی بر ساخت کلام و نقد ساختار گرایانه حماسه ی رستم و سهراب

عارفي اكرم

نقد ساختاری و تحلیل قصه های شاهنامه اثر اکرم محرابی

عباسي محمود،  فاضل كاظم

مقایسه چند شخصیت اسطوره ای و تاریخی در شاهنامه فردوسی و تاریخ بیهقی

عزت محمد احمد هويدا

تأثیر پذیری از قرآن و احادیث در شاهنامه فردوسی

عشقي سردهي علي

شاهنامه فردوسی در لغت نامه ی دهخدا

عطا الله عطا آف

مسایل خرد در آثار امام غزالی وحکیم فردوسی

عطا شيباني  فريبا

جلوه های از اثرگذاری فردوسی بر خاوران نامه ی ابن حسام خوسفی

عليمي ماندانا

ساختار اقتصادی در شاهنامه

فاضل زاد  آرمين، خليل ناز  مريم

بررسی انواع با هم آیی های واژگانی

فتح اللهي علي

واکاوی اندیشه های گاهانی زرتشت در شاهنامه فردوسی

فرامرزي ريحانه

بازتاب زبانی شاهنامه در شعر ملک الشعرای بهار

فرزانه احترام

مقایسه مهره سرخ سیاوش کسرای با غم نامه رستم و سهراب حکیم فردوسی

فرزين سامان ، زور مريم

شاهنامه و هویت ایرانی

فرمهيني فراهاني الهام

نفوذ شاهنامه در برخی از متون نظم فارسی

فروزانفر احمد

حالات و رفتارهای عرفانی قهرمانان شاهنامه

فلاحتي زهرا

رخش در شاهنامه

فلاحتي كهخا ژاله  شهناز

دژ در شاهنامه

فولادي  محمد

بررسی راز ماندگاری فردوسی و شاهنامه

قاسمي رضا

تصویر آفرینی بلاغی در شاهنامه فردوسی

قاسمي گل افشاني علي اكبر

از شاهنامه چه می توان آموخت؟

قانوني حميدرضا

فردوسی و شاهنامه در نگاه شاعران دیروز و امروز

قرباني معصومه

نقش تقدیر در داستان رستم و سهراب

قلي زاده  مهديه

تأثیر شاهنامه بر مکتب نقاشی خیالی

كاردگر يحيي

سیمای کاوه در شاهنامه و درفش کاویانی

كاملي علي، زندواني مسعود

اسطورة ديو و بررسي آن در شاهنامة فردوسي

عمري نسا كازاك اوه

فردوسي و شهريار

كاظمي سيده فليحه زهرا

تأثير فردوسي بر شاهنامه رنجيت سينگ احمد يار مرالوي

کاظمی فاطمه

بازتاب شاهنامه  بر شعر بانوان شاعر معاصر

كجاني حصاري  حجت

کاربرد پیشوندهای منفی ساز اسمی در شاهنامه فردوسی

کسایی کامران

شکوفایی علمی و رونق ادبی و فرهنگی ایران عصر سامانی

كمار راجندر

پند و اندرز فردوسی

كمال الديني سيد محمد باقر

تقلیدی دیگر از شاهنامه در تاریخ ملوک شبانکاره

کمالی بانیانی محمد

نقش راویان در تدوین حماسه ی ملی

کمیل قزلباش علی

حماسه سرایان عشق نژاد فردوسی و خوشحال خان

كوپا فاطمه

شاهنامه در نگاه دیگران با تأکید بر جنبه های خویشکاری و مانایی رستم

كيخا فرزانه احمد رضا، نیکبخت شهناز

بازتاب مضامین پهلوانی و اساطیری شاهنامه در دیوان فیض کاشانی

كيخا فرزانه احمد رضا

نيك انديشي در شاهنامه فردوسي

كهخا ژاله علي رضا راهبر

بررسي نقش ورزش در شاهنامه

مالمير تيمور، حسين پناهي  فردين

درآمدی بر تبیین ساختار منسجم شاهنامه

محمد شا محمدشایف

یادکرد شاهنامه فردوسی در آثار لایق شیرعلی

محمد سليم اختر

بازتاب شاهنامه فردوسي در شبه قاره در چند قرن اخير

محمودي مريم

بازی های شاهانه در شاهنامه

محمودي سكينه خاتون، محمودي علي رضا

مقايسة نگاره هاي شاهنامه هاي دموت و شاه تهماسبي از بعد

محمودي علي رضا

بررسی عناصر غنایی داستان بیژن و منیژه

محمودي بختياري  بهروز، سجادي سيده پريسا

سنجش هنر در شاهنامه فردوسی

مرسلپور محسن

الگوی ملکداری ایرانی در شاهنامه فردوسی

مشهدي محمد امير، انصاري مقدم   زهره

بازتاب شگفتی های داستان اسکندر در شعر فردوسی و نظامی

سعيديان مهلا

تجلی اساطیر شاهنامه در شعر مجذوب تبریزی

مشهدي محمد رضا

بازتاب سیمای شخصیت های اساطیری شاهنامه در شعر عطار

مشهور پروين دخت

سرو و گز دو درخت رازناک شاهنامه

مصطفوي نيا سيد محمد رضی، کریمی راد وحید

بررسی تطبیقی مصادیق حماسه بین فردوسی و متنبی

مظفري  سولماز، خسروي  ابوذر

بررسی اصطلاحات دیوان سالاری در شاهنامه فردوسی با تأکید بر جلد اول

موسوي سيد كاظم ، قدير زاده  فاطمه

بررسی جلوه های نمایشی در داستان زال و رودابه

صفيه مرعشي، آمنه تاك

سیمای زال و سیمرغ در اروپا

موسوی حاجی سید رسول، عطایی مرتضی

تجلی شاهنامه در هنر سفالگری و کاشیکاری ایران

منصوري آل هاشم سمانه، جعفري قوتاني زهره

مقایسه چند شخصیت اساطیری در شاهنامه فردوسی

مهجور فيروز

تأثیر شاهنامه فردوسی بر معماری و سایر هنرها

مهر آوران محمود

بررسی زبان دروغ و پیامدهای آن در شاهنامه

میراحمدی فهیمه السادات

اشتراكات اصولي و بنيادين سعدي و فردوسي

ميرزايف صدر الدين

همشهری و همپیشه فردوسی

ميرزايي فرهاد

اسفنديار و زيكفريد

میرمحمد، منافی ولی

بررسی تطبیقی ایلیاد هومر و هفت خوان اسفندیار در شاهنامه از نظر عناصر روایی.

میرمحمد، بهمدی زهرا

بازتاب شاهنامه فردوسی در آثار عطار

ميري مريم

مقایسه ی هفت خوان رستم با هفت خوان اسفندیار در شاهنامه فردوسی

میرنوعی زینب، مشیدی جلیل

بررسی تراژدی در شاهنامه بر مبنای دیدگاه ارسطو

میرزا ملاّاحمد

رستم در آیینة نبرد شاعر و امیر

ناصر نژاد مريم

بررسی عناصر تصویری داستان بهرام و آزاده فردوسی و تأثیر آن

ناصح محمدامين، استادزاده زهرا

معرفي پايان نامه هاي كه با موضوع شاهنامه نوشته شده است

نبي لو عليرضا

مقایسه رستم وسهراب فردوسی و سهراب رستم متیوآرنولد

نجاريان محمد رضا، كهدويي فاطمه

تحلیل داستان سیاوش شاهنامه براساس الگوی ریخت شناسی پراپ

نجاريان محمد رضا، نفر حميد رضا

مقایسه ی داستان سیاوش و یوسف نبی

نجفی فروزان

سوگند در شاهنامه

نسيم الرحمن

فردوسي شناسي در دانشكده خاورشناسي دانشگاه پنجاب لاهور، پاكستان

نظر آرزو، آذرنیوشه عباسعلی

اوضاع خراسان در عصر فردوسی

نعمت اللهي اكرم

بررسي داستان رستم و اسفنديار با تكيه بر عنصر شخصيت

نگاري  فاطمه

بررسی مقایسه ای بین شخصیت ها و شخصیت پردازی در رزم رستم و اسفندیار

نمروردی ژاله معصومه،راهبر کهخا ژاله علیرضا

بررسی نقش نیک اندیشی در شاهنامه تا پایان دوره پهلوانی

نورزاد نورعلي

چهره های اساطیری و پهلوانی شاهنامه در دیوان بیدل دهلوی

نودهي كبري

مقایسه داستان تهمورث از خلال شاهنامه فردوسی

نيازمند محمد صديق

تأثير شاهنامه فردوسي بر شاهنامه نويسي فارسي در كشمير

نيكدار اصل محمد حسين

مقايسه دو رويين تن ايراني و يوناني

واثق عباسي  عبدا...، تقوي اصل صديقه

بازتاب شخصيت هاي شاهنامه در اشعار فريدون توللي

واحد دوست مهوش

نماد و نمود حیوانات و جانوران در شاهنامه فردوسی و مهابهارات

واحدوا صنوبر

سهم علمان ممالک آلمانی زبان اروپا در شناخت شاهنامه فردوسی

وجداني فريده

معانی پنهان در تیره روشن شاهنامه

وظیفه دان ملاشاهی فاطمه

پزشکی در شاهنامه

ولي زاده احمد

بازتاب وطن پرستي فردوسي در اشعار حميدي شيرازي

هنری محمد، فولادفر جعفر

شورش وقیام در شاهنامه فردوسی

يلمه ها احمدرضا

بررسی و تحلیل جادو و افسونگری در شاهنامه فردوسی

يوسف نژاد يوسف علي

مصرع های فرآمتنی در شاهنامه فردوسی

يوسفي محمد رضا، ابراهیمی شهرآباد رقیه

دقایق ملی و مذهبی دقیقی از خلال مطالب شاهنامه

يوسفيان پاكزاد ،سرحدي حقيقي محمد

برجسته سازی با واژگان اساطیری شاهنامه در اشعار عباس باقری

قاسمي شريف حسين

آثار تاريخ به پيروزي از شاهنامة فردوسي

طريقي مشكور فاطمه

جبر و اختيار از ديدگاه حكيم فردوسي و صادقعلي لكهنوي

بيك باغيان حسين

نگاهي به مباني نوع دوستي در انديشة فردوسي

شريف قاسمي ذاكره

هند در آيينة شاهنامة فردوسي

قرباني شيخ نشين ارسلان، استادزاد زهرا

جاذبه هاي شاهنامه و نقش آن در افزايش انگيزه براي فراگيري زبان

 

Ahangar  Abbas Ali, Mojahedi Rezaeian  Setareh

The Study of Participant Reference in Some of

Alizadeh  Ali, Arfa  Ali

Sohrab's Transition to Manhood was Gloomy:

Allauddin Shah

References of India and Indian Elements in

Ghayedy  Omid, Hayati  Daryoosh

An analytical comparison between Shahnameh and

 

Humera Naz

Ferdowsi’s Shahnameh: Its Historical Significance

 

Khwaja Md. Ekramuddin

Comparative Study of Shahnameha-e-Firdausi

 

Manjeet Chaturvedi

Reading a social movement in Ferdowsi’s Shahnameh

 

 

Abdolghayoum Nematiniy, Karim Sanaei, Sweden

The Role of Women in Shahnameh: The Characters

      

Rizwanur Rahman

Outlook of Firdosi and Imam Ghazali on  the

 

 

 

 

 
کلیه ی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به دانشگاه سیستان و بلوچستان می باشد. طراحی: مدیریت فناوری اطلاعات