پورتال سمینارها و همایش ها - دانشگاه سیستان و بلوجستان پویا طب
(En (English
همایش بین المللی بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی در هزاره دوم شاهنامه

مدیران آنلاین: 0
داوران آنلاین: 0
کاربران آنلاین: 0
کاربران میهمان: 114
صفحه اصلی
 

به نام خداوند جان و خرد                 کزین برتر اندیشه بر نگذرد

 

حماسه روایتی بلند و منظوم از رویدادهای فراعادی ، نبردهای قهرمانی و پهلوانی و دلیری های افتخار آمیز حیات باستانی یک  ملت و داستانی چند وجهی از اساطیر، افسانه های پهلوانان ، تاریخ و فولکور است . شکل اولیه ی حماسه ، داستان سروده های شفاهی و پراکنده ای است که از ذوق و استعداد بی نام و نشان ها و سرایندگان گمنام سرچشمه گرفته است . سیر تحوّل و گسترش سروده های حماسی ، فضایل قهرمانی و پهلوانی را از حوزة محدود خاندانی و قومی به حوزة ملی می کشاند و کنش قهرمانانه دستمایة تجلیل از پهلوان آرمانی یک ملت و نیاکان نامدار او و یادآوری افتخارات ملی می شود.

شاهنامه، حماسة ملی ایران نیز روایت بلند و کاخ بی گزند هویت ایرانی و گنجینة سرشار حکمت و تمدن و فرهنگ اوست که بوی خوش خرد و اندیشه و داد را در جهان می پراکند و زمانی به وجود آمده است که ملت ایران به تجدید حیات ملی و یادآوری تاریخ شکوهمند گذشتة خود نیازمند بوده است .

حکیم بخرد؛ ابوالقاسم فردوسی، با پی افکندن کاخ بلند شاهنامه ، داستان سروده های شفاهی و روایات مکتوب پیش از خود نظیر خداینامه ها را به صورت یکی از بزرگترین حماسه های ملی جهان در آورد و آنرا جاودانه ساخت . اثری که قهرمان ملی آن ، رستم نه فقط همتای آشیل در ایلیاد هومر که به تنهایی برابر نهادة آشیل و هکتورآنرا جاودانه

 در ایلیاد است . پهلوانی که اسطورة توانایی و تدبیر و خرد و وطن خواهی و فداکاری است.

سال 2010 میلادی از طرف سازمان فرهنگی یونسکو سال فردوسی نام گرفت و امسال که سال 1390 خورشیدی است بسیار خرسندیم که در آستانه آغاز دومین هزارة سرایش شاهنامه فردوسی ، به تجلیل از نام و مقام وی برخاسته ایم . اولین جشن هزارة فردوسی در 1313 در ایران و بسیاری از کشورهای جهان نظیر روسیه ، فرانسه ، انگلستان ، آلمان ، ایتالیا ، بلژیک ، دانمارک ، هندوستان ، ژاپن ، سویس و لهستان برگزار شد و اکنون در گرماگرم برگزاری جشن هزارة دوم پیدآخرین اخبار
۱
دی
همايش
مرکز مطالعـات شبه قاره و آسیــای جنـوبی وابستــه بــه دانشگاه سیستـان و بلوچستـان در نظـر دارد بـه منـاسبت هـزارة دوم پیــدایش حمــاسة ملـی ایـران شاهنامـه، بـا همکـاری آکـادمی علـوم تاجیکستــان همــایش بیـن المللـی« بـزرگداشت حکیم ابوالقـاسم فـردوسی در هـزارة دوم شاهنامه» را با حضور صاحب نظـران و شاهنامه شناسان داخـلی و خـارجی از 5-3 دی ماه 1390خورشیدی برابر با 26-24 دسامبر2011 میلادی در دانشگا
۱
فروردین
کلیه ی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به دانشگاه سیستان و بلوچستان می باشد. طراحی: مدیریت فناوری اطلاعات