اقتصاد مقاومتی

نام کاربری:
رمز عبور:
ورود ثبت نام
مدیران آنلاین: 0
داوران آنلاین: 0
کاربران آنلاین: 0
کاربران میهمان: 17
درباره کنفرانس

محورهاي كلي همايش اقتصاد مقاومتي:

اقتصادمقاومتي و فرهنگ جهادي

فرهنگ جهادي در ايجاد ارزش افزوده ، ثروت و بهره وري

فرهنگ جهادي دركارآفريني ، سرمايه گذاري و اشتغال مولد

اقتصادمقاومتي و توسعه سرمايه
اقتصاد مقاومتي وسرمايه هاي انساني و سرمايه هاي علمي

اقتصاد مقاومتي و جلب مشاركت اجتماعي

اقتصاد مقاومتي و توانمندسازي نيروي كار

اقتصادمقاومتي و اقتصاد دانش بنيان

اقتصاد مقاومتي و نقشه جامع علمي

اقتصاد مقاومتي ، صادرات محصولات و خدمات دانش بنيان

دانش محوري و بهره وري در اقتصاد مقاومتي

اقتصادمقاومتي وبهره وري و توسعه كارآفريني

تقويت عوامل توليد مهارت افزايي و توانمندسازي نيروي كار

رقابت اقتصادي در مناطق استان ها

اقتصادمقاومتي ، كار و سرمايه ملي

افزايش توليد داخلي نهاده ها و كالاهاي اساسي

كاهش وابستگي به كشورهاي محدود و خاص دركالاهاي وارداتي

ترويج مصرف كالاهاي داخلي ، ارتقا، كيفيت و رقابت پذيري در توليد

اقتصادمقاومتي و صادرات كالا

صادرات كالا ، گسترش خدمات تجارت خارجي و ترانزيت و زيرساخت ها

ساماندهي توليد ملي متناسب با نيازهاي صادراتي

بازاريابي صادراتي و تنوع بخشي پيوندهاي اقتصاد

توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ويژه اقتصادي

گسترش و تسهيل توليد در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي

اقتصاد مقاومتي ، صادرات كالا و خدمات

اقتصاد مقاومتي ، تامين نيازهاي ضروري و منابع مالي از خارج

 اقتصادمقاومتي و مقابله با ضربه پذيري درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز

مشتريان راهبردي و مشاركت دادن بخش خصوصي در فروش

تنوع در روش هاي فروش و افزايش صادرات گاز ، برق ، پتروشيمي و فرآورده هاي نفتي

حفظ و توسعه ظرفيت هاي توليد نفت و گاز ، به ويژه در ميادين مشترك

مكان برگزاري همايش سالن آمفي تئاتر دانشگاه دريانوردي شهرستان چابهار
کلیه ی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به دانشگاه سیستان و بلوچستان می باشد. طراحی: مدیریت فناوری اطلاعات