اقتصاد، مدیریت توسعه و کارآفرینی با رویکرد حمایت از کالای ایرانی

نام کاربری:
رمز عبور:
ورود ثبت نام
مدیران آنلاین: 0
داوران آنلاین: 0
کاربران آنلاین: 0
کاربران میهمان: 11
محورهای تخصصی

حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی: راهکارها و چالشها
آموزش، پژوهش و مشاوره نظام مدیریت صنعتی با رویکرد اشتغالزایی پایدار و حمایت از کالای ایرانی
دولت، نهادهای عمومی و توسعه ملی - منطقه ای
مدیریت جهادی و همسویی سیاست ها در راستای ارتقای تولید ملی
اقتصاد مقاومتی: سازوکارهای علمی و اجرایی
الگوهای نوین مدیریت، کسب  و کار و توسعه ملی - منطقه ای
مدیریت استراتژیک، بهره وری و توسعه کسب و کارهای ملی - منطقه ای
حکمرانی خوب شبکه ای و الکترونیک، مدیریت بهره وری و توسعه پایدار
هوشمندسازی، تجارت الکترونیک و آینده کسب و کارها
فناوری اطلاعات، کسب و کارهای الکترونیک و توسعه
توسعه صنعت و معدن، کسب و کارهای کوچک و اشتغالزایی پایدار با رویکرد بومی
سازوکارهای توسعه کسب و کارهای دانش بنیان با تاکید بر مزیتهای رقابتی بومی - محلی
سازوکارهای بیمه ای، پولی و مالی و بازرگانی توسعه پایدار و حمایت از کالای ایرانی
سازوکارهای جذب بخش خصوصی در سرمایه گذاری و توسعه بازارهای هدف
سازوکارهای اقتصادی و مدیریتی حمایت از کالای ایرانی
نقش آموزش و پرورش و نظام مدیریت آموزشی در فرهنگ سازی حمایت از کالای ایرانی
اقتصاد، آموزش و ترویج و توسعه کشاورزی
شبکه های اجتماعی، بازاریابی و اشتغال آفرینی
کارآفرینی و توسعه پایدار
کارآفرینی در بخش عمومی و دولتی
سایر زمینه های مرتبطکلیه ی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به دانشگاه سیستان و بلوچستان می باشد. طراحی: مدیریت فناوری اطلاعات