بیستمین کنفرانس شبکه‌های توزیع نیروی برق

نام کاربری:
رمز عبور:
ورود ثبت نام
مدیران آنلاین: 0
داوران آنلاین: 0
کاربران آنلاین: 0
کاربران میهمان: 234
کمیته علمی

کمیته علمی

نام و نام خانودادگی

محل کار

دکتر قدرت ا.. حیدری

انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران

دکتر سید حسین حسینی

دانشگاه تبریز

دکتر مهدی معلم

دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر محمود جورابیان

دانشگاه شهید چمران

دکتر رشیدی نژاد

دانشگاه کرمان

دکتر جواد ساده

دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر حسین محسنی

دانشگاه تهران

دکتر حسن منصف

دانشگاه تهران

دکتر حسین عسکریان ابیانه

دانشگاه امیر کبیر

دکتر گئورگ قره پیتیان

دانشگاه امیر کبیر

دکتر مسعود علی اکبر گلکار

دانشگاه خواجه نصیر

دکتر محمد تقی بطحائی

دانشگاه خواجه نصیر

دکتر حیدر علی شایان فر

دانشگاه علم و صنعت

مهندس احد کاظمی

دانشگاه علم و صنعت

دکتر هاشم اورعی

دانشگاه صنعتی شریف

دکتر محمود فتوحی

دانشگاه صنعتی شریف

دکتر محمود رضا حقی فام

دانشگاه تربیت مدرس

دکتر سید مسعود برکاتی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

دکتر سید سعید توکلی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

دکتر جواد احمدی شکوه

دانشگاه سیستان و بلوچستان

دکتر محمود اوکاتی صادق

دانشگاه زابل

دکتر افشین روشن میلانی

شرکت توزیع نیروی برق تبریز

مهندس محمد علی بهنود

شرکت توانیر

مهندس سید اعتضاد مقیمی

شرکت توانیر

مهندس اکبر یاورطلب

شرکت توانیر

دکتر علی نظری منتظر

شرکت توانیر

مهندس علی بربند

شرکت توزیع نواحی تهران

مهندس علی سعیدی

شرکت توزیع نیروی برق مشهد

مهندس عبدالصاحب ارجمند

شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان

مهندس محبعلی قزاق جاهد

شرکت برق منطقه ای سیتان و بلوچستان

مهندس غلامعلی رخشانی مهر

شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان

مهندس جمشید بامدی

شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان

کلیه ی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به دانشگاه سیستان و بلوچستان می باشد. طراحی: مدیریت فناوری اطلاعات