نخستین گردهمایی دانش آموختگان فیزیک دانشگاه سیستان و بلوچستان

نام کاربری:
رمز عبور:
ورود ثبت نام
مدیران آنلاین: 0
داوران آنلاین: 0
کاربران آنلاین: 0
کاربران میهمان: 145
لیست ثبت نام شدگان

لیست دانش آموختگان ثبت نام کرده

ردیف

نام

نام خانوادگی

سال ورود به دانشگاه

1

عصمت

حشمت نژاد

کارشناسی 78

2

محسن

رحمانی

کارشناسی 83

3

علی

طریقتی

کارشناسی 80

4

محبوبه

ملاالهی

کارشناسی 81

5

خلیل

کریمپور

کارشناسی 76

6

مهدی

زارع پور

کارشناسی 86

7

مرتضی

عودی

کارشناسی 79

8

هاجر

حسین پور

کارشناسی 87

9

محمد مهدی

حمزه نژاد

کارشناسی 87

10

مرتضی

کمالی شهری

کارشناسی 80

11

سمیه

حیدری

کارشناسی 81 ارشد 86

12

مرتضی

خاقانی

ارشد 86 دکتری 90  

13

امیر

نقوی آزاد

کارشناسی 83

14

مهدی

خزاعی

کارشناسی 84 ارشد 88

15

نادر

اشرفی

کارشناسی 75

16

سیما

شکرفروش

کارشناسی 81 ارشد 87

17

رضا

آزادمنش

کارشناسی 78

18

حجت اله

دانشمند

کارشناسی 63

19

زبیده

درخش

 ارشد 89

20

فاطمه

جعفری

کارشناسی 82 ارشد 88

21

حکیمه

کوچی

 کارشناسی 83

22

مریم

فریفته جهانتیغ

کارشناسی 76

23

ابوالفضل

توکلی

کارشناسی 86

24

سعید

احمدی

 ارشد 88

25

سمیه

جعفری

ارشد 88

26

رحیم

خباز

کارشناسی 78

27

فروغ

خزیمه

کارشناسی 85 ارشد 89

28

مجید

زارع زاده

کارشناسی 79

29

حلیمه

شاه رضایی

کارشناسی 82

30

فاطمه

گنجعلی

کارشناسی 82

31

فرزانه

راستی

کارشناسی 86

32

ساره

قلندری

کارشناسی 86

33

حسن

یعقوبی شاه نشین

کارشناسی 76

34

زهرا

عزیزی یوسف آبادی

کارشناسی 86

35

شاهرخ

رحمانی

کارشناسی 82

36

سید جواد

حسینی

کارشناسی 79 ارشد 86

37

ناهید

کریمی

ارشد 89

38

سمیرا

سعادت

کارشناسی 80

39

اسداله

توکلی نژاد

کارشناسی 76

40

لیلا

کارگر

کارشناسی 84

41

فاطمه زهرا

زراعتگری

کارشناسی 82

42

حمیده بیگم

بخت

ارشد 88

43

حمیده

هزاره مقدم

کارشناسی 72

44

مرتضی

فرجی

کارشناسی 78

45

راضیه

حسینی

کارشناسی83 ارشد 91

46

حجت

فرزانفر

کارشناسی 76

47

اکبر

حسن زاده

کارشناسی 77

48

فاطمه

قنواتی

ارشد 88

49

مریم

جعفری بهمن آبادی

ارشد 88

50

زینب

رخشانی

 کارشناسی 83

51

حسن

حاجی آبادی

ارشد 89

52

سهیل

شریفی

کارشناسی 74

53

صغری

صدر

 ارشد 88

54

نوشین

ریگی نژاد

کارشناسی 82

55

فاطمه

جهانتیغ

ارشد 89

56

منصوره

سبزی

ارشد 88

57

انیسه

کافی کنگ

کارشناسی 83 ارشد 87

58

محمود

اسلامی میمند

کارشناسی 76

59

مهدی

شهرکی پور

کارشناسی 82

60

عزیزه

زندی

ارشد 89

61

عبدالخالد

بامری

کارشناسی 87

62

حمید

رحمانیان

کارشناسی  79

63

شیما

باقرانی

کارشناسی 77

64

مهدی

کریمی پور

کارشناسی 77

65

سعیده

راز

کارشناسی 77

66

نوشین

مرشدی

کارشناسی 73

67

زهرا

فدایی فرد

کارشناسی 71

68

رضا

عباسیان میمند

کارشناسی 71

69

سیاوش

نوروزی

کارشناسی 73

70

ابوالحسن

بیات کوهسار

کارشناسی 71

71

علی اکبر

حیرانی مایوان

کارشناسی 74

72

علی حسن

بهامین

کارشناسی 73

73

هوشنگ

صفرپور

کارشناسی 72

74

علی رضا

مقصودی

کارشناسی 73

75

حسین

امیری پیرجل

کارشناسی 69

76

محسن

حرمت نژاد

کارشناسی 73

77

علی

هاشم ­پور نصرت آبادی

کارشناسی 74

78

محمد حسین

بهزادی

کارشناسی 73

79

فرشته

دهقانی

کارشناسی 71

80

حمیدرضا

شیخ پور

کارشناسی 74

81

سمیه

غفران محمدی نژاد

کارشناسی 83

82

منصور

یادگارزائی

کارشناسی 72

83

احمد

سواری

کارشناسی 75

84

شهرام

ایراندوست

کارشناسی 69

85

علیرضا

سعیدی رشک علیا

کارشناسی 75

86

سمانه

بختیاری

کارشناسی 75

87

مریم

رزاق زاده

کارشناسی 73

88

زینب

کیا مهر (کرم زهی)

کارشناسی 84 ارشد 88

89

مهدی

تانوردی

کارشناسی 68

90

علی

نورالدینی شاه آبادی

کارشناسی 70

91

محمد

حمیدی مقدم

کارشناسی 76

92

مهدیه

مشعلی

کارشناسی 76

93

عباس

رهدار

کارشناسی 77 ارشد 85

94

عاطفه

محسنی فرد

کارشناسی 86 ارشد 90

95

مهدی

تیکدری

کارشناسی 73

96

فاطمه

ریاحی مدوار

کارشناسی 85

97

امیر

بنی اسدی بیدشکی

کارشناسی 85

98

حکیمه

پیشگو

کارشناسی 75

99

سحر

حافظ آبادیان

کارشناسی 87

100

علیرضا

فارسی

کارشناسی 73

101

سعیدرضا

کیخا

کارشناسی 86

102

عقیل

ناصری پور

کارشناسی 80

103

مریم

خادمی

ارشد 88

104

فرزانه

شهلی بر

کارشناسی 76

105

مجید

کوهستانیان

کارشناسی 85

106

اسماعیل

طیب فرد

ارشد 90

107

فاطمه

نوشادی

کارشناسی 86

108

مهدی

غفاری

کارشناسی 75

109

حسام

ساری خانی

کارشناسی 70

110

مهدی

قربانزاده

کارشناسی 71

111

عطا­الله

بهادری

کارشناسی 73

112

علی

دیمه کار

کارشناسی 72

113

فاطمه

شفیعی

کارشناسی 73

114

وحیده

رضائی کهخایی

کارشناسی 84

115

رضا

شاه حیدری پور

کارشناسی 75

116

سید یحیی

میردیلمی

کارشناسی 71

117

مسلم

فیض آبادی

کارشناسی 71

118

مصطفی

مودب زیدی

کارشناسی 71

119

محمد صادق

اسلامی

کارشناسی 64

120

کورش

علی محمدی

کارشناسی 71

121

حسن

میر

کارشناسی 72

122

مجتبی

عسکری

کارشناسی 70

123

محمدرضا

مولایی

کارشناسی 63

124

آسیه

محمدی

کارشناسی 85

125

معصومه

تیموری

کارشناسی 76

126

نیره

سالارپور

کارشناسی 71

127

فروغ

اباذری

ارشد 88

128

یوسف

اکبری باغ گلین

کارشناسی 72

129