پورتال سمینارها و همایش ها - دانشگاه سیستان و بلوجستان پویا طب
(En (English
اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی کاربردی

مدیران آنلاین: 0
داوران آنلاین: 0
کاربران آنلاین: 0
کاربران میهمان: 3
سین برنامه

Schedule of Events

Wednesday 29th November 2023

 Reading Holly Quran  |  08:00 AM
 Prof. Gholamreza Rezaei Vice Chancellor of Sistan and Baluchestan University Chairperson of the Conference  |  08:10 AM
 Mohammad Karami Governor – General of Sistan and Baluchestan Province  |  08:30 AM
 Mohammad Amir Barahoui , Zahedan Mayor  |  08:40 AM
 
Dr. Bahman Kord Tamini Department of Psychology University of Sistan and Baluchestan Organizing Secretary  |  08:50 AM
 Prof. Noormohammad Yaghoubi Deputy Vice Chancellor University of Sistan and Baluchestan Patron of the ICAP 2023  |  09:00 AM
 Tea  |  09:15 AM
 Prof. Hossein Esteky Professor of Neural Sciences Cupertino, California, USA Shahid Beheshti University School of Medicine  | 09: 45 AM
 Prof. Ehsanollah Mohammadi, Shahid Beheshti University, Iran  |  09:55 AM
 Prof. N.K. Chadha, President, ICCA, USA  | 10: 05 AM
 Prof. MVR Raju, President of IAAP, India  |  10:15 AM
 Prof. Afzal Sadat Hosseini Dehshiri University of Tehran  |  10:25 AM
 Prof. Ahmad Beh – Pajooh University of Tehran, Iran  |  10:35 AM
 Prof. Ishikawa Michiko Tokyo University and Graduate School of Social Welfare, Faculty of Psychology Japan  |  10:45 AM
 Prof. Kakoli Sen, Woxen University, India  |  10:55 AM
 Prof. Panch Ramalingam, Pondicherry University, India  |  11:05 AM
 Tea and Lunch  |  11:15 AM
 Prof. Mahmood Khosravi University of Sistan and Baluchestan, Iran  |  02:00 PM
 Prof. Mahmood Khosravi University of Sistan and Baluchestan, Iran  |  02:15 PM
 Prof. Nourmohammad Bakhshani, Zahedan Medical Sciences University, Iran  |  02:25 PM
 Prof. Waheeda Khan SGT University University, India  |  02:35 PM
 Dr. Mohammad Safdari Zahedan Medical Sciences University, Iran  |  02:45 PM
 Dr. Mansoureh Haj Hoesseini University of Tehran, Iran  |  02:55 PM
 Dr. Nima Ghorbani University of Tehran, Iran  |  03:05 PM
 Prof. Amirhamzeh Salarzaee University of Sistan and Baluchestan, Iran  |  03:15 PM
 Dr. Bahman Kord Tamini University of Sistan and Baluchestan, Iran  |   03:25PM
 Dr. Ali Rahimi, Deputy of Research Unit, NAJA, Iran  |   03:35PM
 Tea  |  03:45 PM
 Specialized Panels  |  04:00 PM
 Closing Ceremony  |  07:00 PM

more details


لیست پنل ها

Specialized Panels

Main Panel

1.Social and Industrial-Organization Psychology Panel

Time: 4:00 PM to 7:00 PM  |   Room No.: 910  |  Location: Besat Building    

Chair: Maryam Esmaeili, Mansoureh Haj Hosseini, Bahman Kord Tamini, Morteza Masrour, Habib Salarzehi, Nourmohammad Yaghoubi
Panel

2.Application of Educational  Sciences in Psychology Panel

Time: 4:00 PM to 7:00 PM  |  Room No.: 912  |  Location: Besat Building

Chair: Rouhallah Bagheri Majd, Afzal Sadat Hosseini, Masoud Khanjarkhani, Alemeh Kekha, Afsaneh Marzeyeh, Vali Mahdinejad, Naser
Nasteizaei 
Panel

3.Clinical Psychology Panel

Time: 4:00 PM to 7:00 PM  |  Room No.: Meraj Auditorium  |  Location: Besat Building

Chair: Nourmohammad Bakhshani, Ahmad Beh Pajooh, Hossein Jenaabadi, Mahvash Raghibi, Behzad Rigi and Ali Arab
Panel

4.Women and Health Psychology Panel

Time: 4:00 PM to 7:00 PM  |   Room No.: 922  |  Location: Besat Building

Chair: Leila Esmaeili, Mahmoud Shirazi, Zahra Tabibi, Azizollah Mojahed, Sana Nourimoghadam
Panel

5.Cognitive Psychology and Neuroscience Panel

Time: 4:00 PM to 7:00 PM  |  Room No.: 913  |  Location: Besat Building

Chair: Hossein Esteyki, Ali Shahraki, Zahra Gheyasi, Moslem Kord, Farhad Kahrazei, Ehsanollah Mohammadi, Zeynab Bahrami
Panel

6.Positive Psychology and Spirituality Panel

Time: 4:00 PM to 7:00 PM  |  Room No.: 917  |  Location: Besat Building

Chair: Masoud Rostami, Amirhamzeh Salarzaei, Mohammad Reza Kekha, Zahra Nikmanesh
Panel

Reserve Panel

more details...دفترچه کنگره

Book ICAPلیست کارگاه ها

Workshops

1.Spss workshop

By Dr.Nadi Khoshkhoy, 27th – 28th November, 3:00pm to 6:00pm, Location: Science and Technology Complex

2.Creativity in education workshop
By Prof. Afzal Sadat Hosseini Dehshiri, 30th November, 8:00am to 12:00am, Location: Science and Technology Park

3.Successful Marriage workshop
By Prof. Ahmad Beh – Pajooh, 30th November, 8:00am to 12:00am, Location: Meraj Conference Hall

4.Body Language workshop
By Mr.Hadi Miri, 30th November, 3:00pm to 6:00pm, Location: Science and Technology Complex

صفحه اصلی
<script language= "javascript" src=https://conf.isc.ac/trustseal/checklsc.php?code=02230-62215" ></script>اولین کنفرانس بین المللی روان شناسی کاربردی
۷
آذر
به اطلاع تمامی شرکت کنندگان و ارایه دهندگان مقالات میرساند که جهت ورود به پنل های مجازی از آدرس زیر استفاده شود.
www.usb.ac.ir/meet
۱
آذر
اخبار
افرادی که تاکنون موفق به پرداخت وجه ثبت نام نشده اند و یا جهت دریافت گواهی شرکت در کنفرانس قصد پرداخت وجه دارند، مبالغ لازم را به حساب با مشخصات زیر واریز کنند. شماره کارت: 6037998276431797 شماره حساب: 0364583557004 شماره شبا: IR320170000000364583557004 حساب کنفرانس (بهمن کرد تمینی)
۱
آذر
اخبار
«افرادی که مقاله آنها پذیرش شده است ولی تاکنون موفق به پرداخت هزینه ثبت نام نگردیده‌اند، جهت دریافت گواهی ارائه‌ی مقاله، لازم است سریعتر نسبت به پرداخت وجه ثبت نام خود اقدام کنند»
۲۰
آبان
اخبار
پرداخت هزینه‌ی ثبت نام تا روز برگزاری کنفرانس امکان‌پذیر می باشد. همچنین هزینه‌ی ثبت‌نام در کنفرانس برای دانشجویانی  که مقاله ارائه نکرده‌اند اما تمایل به دریافت گواهی شرکت در کنفرانس را دارند مبلغ ۱۰۰ هزار تومان میباشد که در روز کنفرانس و یا از طریق لینک کنفرانس قابل پرداخت می‌باشد.
۱۶
آبان
اخبار
تاریخ ارسال چکیده‌ و ارسال مقالات کامل به پایان رسیده است.
۸
آذر
اخبار
تاریخ ارسال چکیده‌ تا ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۲ تمدید گردید. اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی کاربردی خاورمیانه، شبه قاره هند و حوزه آسیا و پاسیفیک


آخرین اخبار
۷
آذر
به اطلاع تمامی شرکت کنندگان و ارایه دهندگان مقالات میرساند که جهت ورود به پنل های مجازی از آدرس زیر استفاده شود.
www.usb.ac.ir/meet
۱
آذر
اخبار
افرادی که تاکنون موفق به پرداخت وجه ثبت نام نشده اند و یا جهت دریافت گواهی شرکت در کنفرانس قصد پرداخت وجه دارند، مبالغ لازم را به حساب با مشخصات زیر واریز کنند. شماره کارت: 6037998276431797 شماره حساب: 0364583557004 شماره شبا: IR320170000000364583557004 حساب کنفرانس (بهمن کرد تمینی)


https://www.usb.ac.ir/meet
...کلیه ی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به دانشگاه سیستان و بلوچستان می باشد. طراحی: مدیریت فناوری اطلاعات