بیست و هفتمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و سیزدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران

نام کاربری:
رمز عبور:
ورود ثبت نام
مدیران آنلاین: 0
داوران آنلاین: 0
کاربران آنلاین: 0
کاربران میهمان: 177
کمیته اجرایی
نام و نام خانوادگی   سمت عکس   نام و نام خانوادگی سمت   عکس
محمدعلی منصوری بیرجندی دبیر اجرایی همایش   محمود اوکاتی صادق رئیس 
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 
امین راحتی  مدیر فناوری اطلاعات
دانشگاه سیستان و بلوچستان
  مهری رجائی رئیس مرکز آموزش های مجازی 
دانشگاه سیستان و بلوچستان
 
مجید رشیدی هویه معاون آموزشی
دانشکده علوم
  مهری مهرجو معاون آموزشی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مهدی رضایی
 مدیر گروه 
مهندسی مخابرات
  احمد بختیاری شهری
مدیر گروه 
مهندسی فناوری اطلاعات
 
محمدحسین سرگلزایی مدیر گروه
 مهندسی  کامپیوتر
  هادی اسمعیلی درمیان عضو هیات علمی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 
پوریا جعفری
 عضو هیات علمی
 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
  سیدحامد ترابی
 عضو هیات علمی 
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 
مجید قدردان  عضو هیات علمی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
  مجتبی شهرکی عضو هیات علمی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 
سمیرا رحیمی  کارشناس
مرکز آموزش های مجازی
  ساناز پاریزی  کارشناس
مرکز آموزش های مجازی
 
فرناز براهویی مالک  کارشناس
مرکز آموزش های مجازی 
  مجتبی جلال زایی  کارشناس
مرکز آموزش های مجازی
 
 ملیحه جهانتیغ
 کارشناس پژوهشی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 
 
کلیه ی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به دانشگاه سیستان و بلوچستان می باشد. طراحی: مدیریت فناوری اطلاعات