کنفرانس ملی راهبردهای توسعه شرق ایران

نام کاربری:
رمز عبور:
ورود ثبت نام
مدیران آنلاین: 0
داوران آنلاین: 0
کاربران آنلاین: 0
کاربران میهمان: 49
محورهای تخصصی


1- ظرفیت­های اقتصادی شرق ایران در توسعه متوازن و تحقق سیاست­های اقتصاد مقاومتی

1-1 نقش و جایگاه مناطق آزاد، مناطق ویژه اقتصادی و بازارچه­های مرزی در توسعه شرق ایران و تحقق سیاست­های اقتصاد مقاومتی

1-2 ظرفیت صنایع دستی و کسب و کارهای خانگی در توسعه شرق ایران و تحقق سیاست­های اقتصاد مقاومتی

1-3 نقش بخش صنایع و معادن در توسعه شرق ایران در توسعه شرق ایران و تحقق سیاست­های اقتصاد مقاومتی

1-4 ظرفیت بخش کشاورزی و شیلات در توسعه شرق ایران و تحقق سیاست­های اقتصاد مقاومتی

1-5 ظرفیت گردشگری در توسعه شرق ایران

1-6 ظرفیت زیرساخت­های حمل و نقل، بنادر و ترانزیت در توسعه شرق ایران

1-7 چگونگی تخصیص و تجهیز منابع دولتی و خصوصی در توسعه زیرساخت­ها در راستای توسعه شرق ایران

1-8 نقش سرمایه­گذاری مستقیم خارجی در توسعه شرق ایران و راهکارهای جذب آن

1-9 چالش­ها و فرصت­های تامین منابع مالی سرمایه­گذاری­ها با رویکرد مذاهب مختلف اسلامی و نقش آن در توسعه شرق ایران

2- تحلیل نقش وجایگاه فقر، توسعه انسانی و نابرابری­های اجتماعی و اقتصادی در شرق ایران و ارائه مدل توسعه اجتماعی درونزا

2-1 تحلیل وضعیت زیرساخت­های اجتماعی در شرق ایران

2-2 بررسی موانع توسعه انسانی در شرق ایران

2-3 تحلیل شاخص­های فقر و نابرابری­های اجتماعی و اقتصادی در شرق ایران

2-4 تحلیلی از آسیب­های اجتماعی و ارائه یک مدل اجتماعی درونزا با توجه به ظرفیت­های اجتماعی شرق ایران

2-5 نقش سازمان­های مردم نهاد در توسعه شرق ایران

2-6 تحلیل رویکرد سرمایه اجتماعی و توسعه  

3- تحلیل فضای کسب و کار و ارائه الگوی جامع در راستای تحقق نظام کارافرینی پویا در شرق ایران

3-1 نقش آموزش مهارت­های مختلف در راستای توسعه انسانی در توسعه شرق ایران

3-2 راهکارهای توسعه نظام کارآفرینی پویا در راستای توسعه شرق ایران

3-3 تحلیل فضای کسب وکار در منطقه شرق ایران و ارائه راهکارهای ارتقای وضعیت آن

3-4 نقش شرکت­های دانش بنیان در توسعه شرق ایران با تاکید بر سیاست­های اقتصاد مقاومتی

3-5 نقش و جایگاه خوشه­های صنعتی و خوشه­های کسب و کار در توسعه نظام کارآفرینی پویا در شرق ایران 

4- نقش حکمرانی خوب و نهادهای اجرایی بخش دولتی و خصوصی در توسعه شرق ایران

5-  نقش محیط زیست و منابع طبیعی در توسعه شرق ایران

5-1 ظرفیت انرژی­های تجدیدپذیر در توسعه شرق ایران و تحقق سیاست­های اقتصاد مقاومتی

5-2 اثرات تغییر اقلیم بر محیط زیست، خشکی و خشکسالی

5-3 تحلیل اثرات زیست محیطی پروژه­های سرمایه­گذاری محور شرق ایران


کلیه ی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به دانشگاه سیستان و بلوچستان می باشد. طراحی: مدیریت فناوری اطلاعات