بیستمین کنفرانس شیمی معدنی ایران

نام کاربری:
رمز عبور:
ورود ثبت نام
مدیران آنلاین: 0
داوران آنلاین: 0
کاربران آنلاین: 0
کاربران میهمان: 67
اخبار


هزینه سمینار
هزینه های بیستمین سمینارشیمی معدنی به شرح ذیل میباشد،لذا تمامی مبالغ به ریال میباشد :
دانشجویان (عضو انجمن):  250/000
اعضاءهیات علمی عضو انجمن شیمی ایران:500/000 
افراد غیر عضو انجمن اعم از دانشجو،عضو هیات علمی وسایرین: 750/000
نحوه پرداخت حق ثبت نام انجمن شیمی ایران  
شرکت کنندگان لازم است حق ثبت نام را به نام انجمن شیمی ایران را با کلیک کردن در اینجا به صورت اینترنتی واریز نمایند و تصویر فیش واریز شده یا(تصویر صفحه پرداخت آنلاین)را از طریق منوی مدیریت هزینه ها بارگزاری فایل های پرداخت در وبسایت بیستمین سمینارشیمی معدنی ایران بارگزاری نمایند.جهت دریافت تائیدیه پرداخت از انجمن شیمی ایران با دبیرخانه انجمن به شمارهای 02188808066 و 02188908259 تماس حاصل فرمائید.بدیهی است که پس از پرداخت در وبسایت سمینار می توانید نسبت به ارسال چکیده مقالات خود اقدام نمایید.
(نکات مهم)
اعضای محترم انجمن شیمی ایران تنها در صورت تائیدیه معتبر(مبنی بر فعال بودن عضویت خود در انجمن شیمی ایران ،امکان استفاده ازتخفیف اولیه ثبت نام را دارند)برای دریافت این تائیدیه می توانید با انجمن شیمی ایران تماس حاصل نموده واز طریق پست الکترونیکی تائیدیه عضویت خودرا دریافت نمایید .
مجددا یادآوری می گردد افرادی می توانند از تخفیف ثبت نام استفاده نمایند که عضویت آنها درانجمن شیمی ایران تائید شده باشد.
همه شرکت کنندگان ملزم به دریافت و ارائه تائیدیه پرداخت حق ثبت نام اولیه از انجمن می باشند.
این هزینه  مستقیما به حساب انجمن شیمی ایران واریز می گردد وحتی افرادی که کارت عضویت در انجمن شیمی را دارند ملزم به پرداخت این هزینه جهت ارائه مقاله در سمینار می باشند.این هزینه در صورت پذیرش یا عدم پذیرش مقاله غیر قابل استرداد می باشد. 
هزینه شرکت دربیستمین سمینا رشیمی معدنی به شرح ذیل مصوب شده است.. 
مبلغ به ریال   هزینه شرکت در سمینار مبلغ به ریال   حق ثبت نام انجمن 
شیمی ایران
 1/500/000  دانشجو  250/000  دانشجویان (عضو انجمن)
 2/500/000  اعضاءهیات علمی وسایر
شرکت کنندگان
 500/000  عضو هیات علمی (عضوانجمن)
 آزاد 3/000/00
همراهان 1/000/000
 آزاد وهمراهان  750/000  سایر شرکت کنندگانی که
عضو انجمن شیمی ایران
نمی باشند
(هزینه شرکت در سمینار)
هزینه مربوط به شرکت در سمینار بیستمین کنفرانس شیمی معدنی بعد از پذیرفته شدن مقالات ، که بایستی به شماره حساب بانک ملی 0358240543002 به نام خانم دکتر نیلوفر اکبرزاده وخانم دکتر حمیده سراوانی واریز گردد،و فیش واریزی را از طریق تلگرام یا ایمیل ویا از طریق وب سایت بیستمین سمینار شیمی معدنی ارسال نمائید
.تا تائیدیه نهایی برای حضور در سمینار را دریافت کنید.
این هزینه ها شامل وعده های غذایی،میان وعده های پذیرایی وبسته اهدایی می    باشد.بسته های اهدایی شامل همراهان نمی شود
امکانات جهت پذیرش به صورت فردی می باشد،متاهلین می توانند جهت اسکان و رزرو با مراکزکه متعاقبا اعلام می گرددتماس داشته باشندکلیه ی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به دانشگاه سیستان و بلوچستان می باشد. طراحی: مدیریت فناوری اطلاعات