همایش بین المللی اقبال و دنیای  ما

نام کاربری:
رمز عبور:
ورود ثبت نام
مدیران آنلاین: 0
داوران آنلاین: 0
کاربران آنلاین: 0
کاربران میهمان: 66
اهداف

- آشنایی متخصصان وپژوهشگران دانشگاه هاو مراکز پژوهشی داخل وخارج با یکدیگر

- تبادل اطلاعات وارتباط فرهنگی میان اعضای هیأت علمی وپژوهشگران دانشگاه ها و مراکز پژوهشی داخل وخارج کشور

- آشنایی پژوهشگران با آخرین دستاوردهای علمی یکدیگر

- برگزاری نشست ها ومیزگردهای تخصصیکلیه ی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به دانشگاه سیستان و بلوچستان می باشد. طراحی: مدیریت فناوری اطلاعات