همایش بین المللی اقبال و دنیای  ما

نام کاربری:
رمز عبور:
ورود ثبت نام
مدیران آنلاین: 0
داوران آنلاین: 0
کاربران آنلاین: 0
کاربران میهمان: 65
محورهای تخصصی

محورهاو موضوعات همایش:

الف: اقبال و دنیای ما

- نقش اقبال در بیداری مسلمانان
- جایگاه اقبال درجهان
- تاثیر اقبال در جهان بینی روشنفکران جهان اسلام
- نگاه اقبال به ایران
- آرمانشهر اقبال


ب: اقبال وادبیات

- هنر شاعری اقبال
- اشعار فارسی اقبال
- اشعار اردوی اقبال
- تاثیر اقبال بر شاعران فارسیگوی
- چهره اقبال در شعر معاصر شاعران فارسیگوی جهان
- ذهن و زبان اقبال

پ: اقبال و فلسفه

- نقد مدرنیزم و بازگشت به خویشتن اقبال
- نگاه اقبال به فلسفه ایرانی
- اقبال و احیای فلسفه اسلامی
- اقبال و دیگر فیلسوفان جهان
- اقبال و انسان

ت: وتمام موضوعات دیگری که به نحوی با اقبال شناسی در ارتباط بوده حاوی حرف تازه ای باشد


کلیه ی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به دانشگاه سیستان و بلوچستان می باشد. طراحی: مدیریت فناوری اطلاعات