همایش بین المللی اقبال و دنیای  ما

نام کاربری:
رمز عبور:
ورود ثبت نام
مدیران آنلاین: 0
داوران آنلاین: 0
کاربران آنلاین: 0
کاربران میهمان: 62
هزینه ثبت نام

 

نوع ثبت نام

شرح خدمات

هزینه ثبت نام (ریال)

ثبت نام نفر اول مقالۀ پذیرفته شده جهت ارایه و چاپ

داوری، ویراستاری و چاپ مقالات، تقدیم پکیج همایش

1,500,000ریال

ثبت نام نفر دوم مقالۀ پذیرفته شده

داوری، ویراستاری و چاپ مقالات، تقدیم پکیج همایش، پذیرایی و اسکان

1,000,000ریال

ثبت نام فرهنگیان ، پژوهشگران آزاد ودانشجویان دارای مقاله

داوری، ویراستاری و چاپ مقالات، تقدیم پکیج همایش،پذیرایی

1,000,000ریال

ثبت نام علاقه مندان فاقد مقاله

پذیرایی و اسکان

4,000,000 ریال

 ثبت نام علاقه مندان فاقد مقاله  فقط پذیرایی (میان وعده و ناهار)
500,000 ریال
ثبت نام علاقه مندان فاقد مقاله
 بدون پذیرایی
رایگان1-هزینه ثبت نام برای هر مقاله پذیرفته شدۀ اعضای هیات علمی دانشگاه ها برای ارایه و چاپ مبلغ 1,500,000ریال است

2-هزینه ثبت نام دیگر نویسندگان مقاله اعم از فرهنگیان محترم، پژوهشگران آزاد و دانشجویان مبلغ 1,000,000 میلیون ریال است

ثبت نام مقاله دوم از نویسنده ای که قبلا ثبت نام کرده، 1,000,000ریال است. -3 

لطفا هزینۀ ثبت نام و شرکت در همایش را  به حساب شماره 0104983627002 بانک ملی شعبه دانشگاه، به نام مرکز مطالعات شبه قاره و آسیای جنوبی دانشگاه سیستان و بلوچستان واریز و فیش دریافتی را از طریق پست الکترونیکی همایش ارسال فرمایید
و یا وارد منوی کاربری خود شده و از زیرمنوی فیش پرداختی ارسال نمایید.

jsr_oue@usb.ac.ir پست الکترونیکی همایش:
کلیه ی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به دانشگاه سیستان و بلوچستان می باشد. طراحی: مدیریت فناوری اطلاعات