پورتال سمینارها و همایش ها - دانشگاه سیستان و بلوجستان
(En (English
دومین کنفرانس بین المللی بیابان لوت با تأکید بر گردشگری لوت

مدیران آنلاین: 0
داوران آنلاین: 0
کاربران آنلاین: 0
کاربران میهمان: 28
اطلاعات سفر به زاهدان

:سفر به زاهدان از طریق هواپیما , قطار و اتوبوس امکان پذیر میباشد که در این راستا توضیحاتی به شرح ذیل ارائه میگردد
برنامۀ حرکت قطارها

قطار مربوط به مسیر تهران- کرمان- زاهدان، همه روزه ساعت 12:00 از تهران به سمت زاهدان حرکت  کرده و ساعت 12:30  روز بعد به زاهدان می رسد. بهای بلیط این قطار از مسیر تهران به زاهدان ........... ریال می باشد .

قطار مربوط به مسیر زاهدان- کرمان- تهران، همه روزه ساعت 15:40 از زاهدان به سمت تهران حرکت کرده و ساعت  16:30 روز بعد به تهران می رسد. بهای بلیط این قطار از مسیر زاهدان به تهران .......... ریال

می باشد .

برای اطلاعات بیشتر  در خصوص تغییرات احتمالی حرکت قطارها به سایت راه آهن جمهوری اسلامی ایران www.raja.ir مراجعه فرمایید .

 

برنامۀ پروازها

آخرین وضعیت پروازهای شهرستان زاهدان :

       برنامه پروازهای فرودگاه بین المللی زاهدان


ایام هفته

مسیر پرواز

شماره پرواز

حرکت از مبدا

ساعت ورود

ساعت خروج

شرکت

نوع هواپیما

 

 

 

شنبه

مشهد- زاهدان- مشهد

951/950

0530

0700

0745

ایرتور

MD

تهران- زاهدان- مشهد

567/754

0615

0805

0835

آسمان

F100

تهران- زاهدان- تهران

9/478

0615

0820

0855

ایران ایر

F100

زاهدان- کویته- کراچی

197/196

0800

1000

1030

PIA

ATR

مشهد- زاهدان- تهران

755/566

1030

1155

1225

آسمان

F100

تهران- زاهدان- تهران

1070/1071

1900

2050

2210

ماهان

A300

 

 

 

یکشنبه

تهران- زاهدان- چابهار

382

0555

0800

0830

ایران ایر

F100

تهران- زاهدان - تهران

5/754

0615

0805

0835

آسمان

F100

تهران- زاهدان- تهران

4570/4571

0545

0730

0845

ماهان

A300

چابهار- زاهدان- تهران

383

1030

1135

1210

ایران ایر

F100

مشهد- زاهدان- مشهد

7/566

1625

1750

1820

آسمان

F100

بندرعباس- زاهدان- بندرعباس

8051/8050

1715

1830

1915

ایرتور

MD

تهران- زاهدان- تهران

1070/1071

1900

2050

2210

ماهان

A300

 

 

 

دوشنبه

تهران- زاهدان- مشهد

567/754

0615

0805

0835

آسمان

F100

تهران- زاهدان- تهران

9/478

0855

1050

1130

ایران ایر

AB-3

مشهد- زاهدان- تهران

755/566

1030

1155

1225

آسمان

F100

شیراز- زاهدان- شیراز

3876/3875

1200

1330

1415

آسمان

F100

مشهد- زاهدان- مشهد

587/586

1845

2010

2040

آسمان

F100

تهران- زاهدان- تهران

1070/1071

1900

2050

2210

ماهان

A300

 

 

 

سه شنبه

تهران- زاهدان- چابهار

382

0555

0800

0830

ایران ایر

F100

تهران- زاهدان- تهران

4570/4571

0545

0730

0845

ماهان

A300

چابهار- زاهدان- تهران

383

1030

1135

1210

ایران ایر

F100

تهران- زاهدان- مشهد

567/754

1440

1630

1700

آسمان

F100

گرگان- زاهدان- گرگان

831/830

1655

1845

1915

آسمان

F100

مشهد- زاهدان- تهران

755/566

1855

2020

2050

آسمان

F100

تهران- زاهدان- تهران

1070/1071

1900

2050

2210

ماهان

A300

 

 

 

چهارشنبه

مشهد- زاهدان- مشهد

951/950

0530

0700

0745

ایرتور

MD

تهران- زاهدان- تهران

4570/4571

0545

0730

0845

ماهان

A300

زاهدان- کویته- کراچی

197/196

0800

1000

1030

PIA

ATR

تهران- زاهدان- تهران

9/478

1015

1215

1300

ایران ایر

AB-3

تهران-زاهدان- تهران

755/754

1550

1740

1810

آسمان

F100

مشهد- زاهدان- مشهد

567/566

1735

1905

1950

آسمان

B727

تهران- زاهدان- تهران

1070/1071

1900

2050

2210

ماهان

A300

 

 

 

 

پنج شنبه

تهران- زاهدان- مشهد

567/754

0615

0805

0835

آسمان

F100

تهران- زاهدان- چابهار

382

0555

0800

0835

ایران ایر

F100

شیراز- زاهدان- دبی

6823/3875

0715

0845

0940

آسمان

F100

گرگان- زاهدان- گرگان

477/476

0900

1055

1130

ایران ایر

F100

چابهار- زاهدان- تهران

383

1030

1135

1210

ایران ایر

F100

مشهد- زاهدان- تهران

755/566

1030

1155

1225

آسمان

F100

دبی- زاهدان- شیراز

3876/6824

1240

1340

1430

آسمان

F100

تهران- زاهدان- تهران

1070/1071

1900

2050

2210

ماهان

A300

 

 

 

جمعه

تهران- زاهدان- چابهار

382

0555

0800

0835

ایران ایر

F100

تهران- زاهدان-مشهد

567/754

0730

0920

1000

آسمان

B727

اصفهان- کرمان- زاهدان و بالعکس

377/376

0720

1005

1040

ایران ایر

F100

چابهار- زاهدان- تهران

383

1030

1135

1210

ایران ایر

F100

مشهد-زاهدان-تهران

755/566

1215

1345

1430

آسمان

B727

مشهد- زاهدان- مشهد

951/950

1630

1800

1845

ایرتور

MD

تهران- زاهدان- تهران

1070/1071

1900

2050

2210

ماهان

A300
اطلاعات سفر به زاهدان

سفر به زاهدان از طریق هواپیما , قطار و اتوبوس امکان پذیر میباشد که در این راستا توضیحاتی به شرح ذیل ارائه میگردد:


برنامۀ حرکت قطارها

قطار مربوط به مسیر تهران- کرمان- زاهدان، همه روزه ساعت 12:00 از تهران به سمت زاهدان حرکت  کرده و ساعت 12:30  روز بعد به زاهدان می رسد. بهای بلیط این قطار از مسیر تهران به زاهدان 670000 ریال می باشد .

قطار مربوط به مسیر زاهدان- کرمان- تهران، همه روزه ساعت 15:40 از زاهدان به سمت تهران حرکت کرده و ساعت  16:30 روز بعد به تهران می رسد. بهای بلیط این قطار از مسیر زاهدان به تهران 670000 ریال

می باشد .

برای اطلاعات بیشتر  در خصوص تغییرات احتمالی حرکت قطارها به سایت راه آهن جمهوری اسلامی ایران www.raja.ir مراجعه فرمایید .

 

برنامۀ پروازها

آخرین وضعیت پروازهای شهرستان زاهدان :                                           برنامه پروازهای فرودگاه بین المللی زاهدان

ایام هفته

مسیر پرواز

شماره پرواز

حرکت از مبدا

ساعت ورود

ساعت خروج

شرکت

نوع هواپیما

 

 

 

شنبه

مشهد- زاهدان- مشهد

951/950

0530

0700

0745

ایرتور

MD

تهران- زاهدان- مشهد

567/754

0615

0805

0835

آسمان

F100

تهران- زاهدان- تهران

9/478

0615

0820

0855

ایران ایر

F100

زاهدان- کویته- کراچی

197/196

0800

1000

1030

PIA

ATR

مشهد- زاهدان- تهران

755/566

1030

1155

1225

آسمان

F100

تهران- زاهدان- تهران

1070/1071

1900

2050

2210

ماهان

A300

 

 

 

یکشنبه

تهران- زاهدان- چابهار

382

0555

0800

0830

ایران ایر

F100

تهران- زاهدان - تهران

5/754

0615

0805

0835

آسمان

F100

تهران- زاهدان- تهران

4570/4571

0545

0730

0845

ماهان

A300

چابهار- زاهدان- تهران

383

1030

1135

1210

ایران ایر

F100

مشهد- زاهدان- مشهد

7/566

1625

1750

1820

آسمان

F100

بندرعباس- زاهدان- بندرعباس

8051/8050

1715

1830

1915

ایرتور

MD

تهران- زاهدان- تهران

1070/1071

1900

2050

2210

ماهان

A300

 

 

 

دوشنبه

تهران- زاهدان- مشهد

567/754

0615

0805

0835

آسمان

F100

تهران- زاهدان- تهران

9/478

0855

1050

1130

ایران ایر

AB-3

مشهد- زاهدان- تهران

755/566

1030

1155

1225

آسمان

F100

شیراز- زاهدان- شیراز

3876/3875

1200

1330

1415

آسمان

F100

مشهد- زاهدان- مشهد

587/586

1845

2010

2040

آسمان

F100

تهران- زاهدان- تهران

1070/1071

1900

2050

2210

ماهان

A300

 

 

 

سه شنبه

تهران- زاهدان- چابهار

382

0555

0800

0830

ایران ایر

F100

تهران- زاهدان- تهران

4570/4571

0545

0730

0845

ماهان

A300

چابهار- زاهدان- تهران

383

1030

1135

1210

ایران ایر

F100

تهران- زاهدان- مشهد

567/754

1440

1630

1700

آسمان

F100

گرگان- زاهدان- گرگان

831/830

1655

1845

1915

آسمان

F100

مشهد- زاهدان- تهران

755/566

1855

2020

2050

آسمان

F100

تهران- زاهدان- تهران

1070/1071

1900

2050

2210

ماهان

A300

 

 

 

چهارشنبه

مشهد- زاهدان- مشهد

951/950

0530

0700

0745

ایرتور

MD

تهران- زاهدان- تهران

4570/4571

0545

0730

0845

ماهان

A300

زاهدان- کویته- کراچی

197/196

0800

1000

1030

PIA

ATR

تهران- زاهدان- تهران

9/478

1015

1215

1300

ایران ایر

AB-3

تهران-زاهدان- تهران

755/754

1550

1740

1810

آسمان

F100

مشهد- زاهدان- مشهد

567/566

1735

1905

1950

آسمان

B727

تهران- زاهدان- تهران

1070/1071

1900

2050

2210

ماهان

A300

 

 

 

 

پنج شنبه

تهران- زاهدان- مشهد

567/754

0615

0805

0835

آسمان

F100

تهران- زاهدان- چابهار

382

0555

0800

0835

ایران ایر

F100

شیراز- زاهدان- دبی

6823/3875

0715

0845

0940

آسمان

F100

گرگان- زاهدان- گرگان

477/476

0900

1055

1130

ایران ایر

F100

چابهار- زاهدان- تهران

383

1030

1135

1210

ایران ایر

F100

مشهد- زاهدان- تهران

755/566

1030

1155

1225

آسمان

F100

دبی- زاهدان- شیراز

3876/6824

1240

1340

1430

آسمان

F100

تهران- زاهدان- تهران

1070/1071

1900

2050

2210

ماهان

A300

 

 

 

جمعه

تهران- زاهدان- چابهار

382

0555

0800

0835

ایران ایر

F100

تهران- زاهدان-مشهد

567/754

0730

0920

1000

آسمان

B727

اصفهان- کرمان- زاهدان و بالعکس

377/376

0720

1005

1040

ایران ایر

F100

چابهار- زاهدان- تهران

383

1030

1135

1210

ایران ایر

F100

مشهد-زاهدان-تهران

755/566

1215

1345

1430

آسمان

B727

مشهد- زاهدان- مشهد

951/950

1630

1800

1845

ایرتور

MD

تهران- زاهدان- تهران

1070/1071

1900

2050

2210

ماهان

A300برای اطلاع از برنامۀ پروازها لینک زیر را مشاهده فرمایید و یا به سایت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران مراجعه نمایید .

http://zahedan.airport.ir/office/pages/ab

اطلاعات سفر به زاهدان

سفر به زاهدان از طریق هواپیما , قطار و اتوبوس امکان پذیر میباشد که در این راستا توضیحاتی به شرح ذیل ارائه میگردد:


برنامۀ حرکت قطارها

قطار مربوط به مسیر تهران- کرمان- زاهدان، همه روزه ساعت 12:00 از تهران به سمت زاهدان حرکت  کرده و ساعت 12:30  روز بعد به زاهدان می رسد. بهای بلیط این قطار از مسیر تهران به زاهدان 670000 ریال می باشد .

قطار مربوط به مسیر زاهدان- کرمان- تهران، همه روزه ساعت 15:40 از زاهدان به سمت تهران حرکت کرده و ساعت  16:30 روز بعد به تهران می رسد. بهای بلیط این قطار از مسیر زاهدان به تهران 670000 ریال

می باشد .

برای اطلاعات بیشتر  در خصوص تغییرات احتمالی حرکت قطارها به سایت راه آهن جمهوری اسلامی ایران www.raja.ir مراجعه فرمایید .

 

برنامۀ پروازها

آخرین وضعیت پروازهای شهرستان زاهدان :                                           برنامه پروازهای فرودگاه بین المللی زاهدان

ایام هفته

مسیر پرواز

شماره پرواز

حرکت از مبدا

ساعت ورود

ساعت خروج

شرکت

نوع هواپیما

 

 

 

شنبه

مشهد- زاهدان- مشهد

951/950

0530

0700

0745

ایرتور

MD

تهران- زاهدان- مشهد

567/754

0615

0805

0835

آسمان

F100

تهران- زاهدان- تهران

9/478

0615

0820

0855

ایران ایر

F100

زاهدان- کویته- کراچی

197/196

0800

1000

1030

PIA

ATR

مشهد- زاهدان- تهران

755/566

1030

1155

1225

آسمان

F100

تهران- زاهدان- تهران

1070/1071

1900

2050

2210

ماهان

A300

 

 

 

یکشنبه

تهران- زاهدان- چابهار

382

0555

0800

0830

ایران ایر

F100

تهران- زاهدان - تهران

5/754

0615

0805

0835

آسمان

F100

تهران- زاهدان- تهران

4570/4571

0545

0730

0845

ماهان

A300

چابهار- زاهدان- تهران

383

1030

1135

1210

ایران ایر

F100

مشهد- زاهدان- مشهد

7/566

1625

1750

1820

آسمان

F100

بندرعباس- زاهدان- بندرعباس

8051/8050

1715

1830

1915

ایرتور

MD

تهران- زاهدان- تهران

1070/1071

1900

2050

2210

ماهان

A300

 

 

 

دوشنبه

تهران- زاهدان- مشهد

567/754

0615

0805

0835

آسمان

F100

تهران- زاهدان- تهران

9/478

0855

1050

1130

ایران ایر

AB-3

مشهد- زاهدان- تهران

755/566

1030

1155

1225

آسمان

F100

شیراز- زاهدان- شیراز

3876/3875

1200

1330

1415

آسمان

F100

مشهد- زاهدان- مشهد

587/586

1845

2010

2040

آسمان

F100

تهران- زاهدان- تهران

1070/1071

1900

2050

2210

ماهان

A300

 

 

 

سه شنبه

تهران- زاهدان- چابهار

382

0555

0800

0830

ایران ایر

F100

تهران- زاهدان- تهران

4570/4571

0545

0730

0845

ماهان

A300

چابهار- زاهدان- تهران

383

1030

1135

1210

ایران ایر

F100

تهران- زاهدان- مشهد

567/754

1440

1630

1700

آسمان

F100

گرگان- زاهدان- گرگان

831/830

1655

1845

1915

آسمان

F100

مشهد- زاهدان- تهران

755/566

1855

2020

2050

آسمان

F100

تهران- زاهدان- تهران

1070/1071

1900

2050

2210

ماهان

A300

 

 

 

چهارشنبه

مشهد- زاهدان- مشهد

951/950

0530

0700

0745

ایرتور

MD

تهران- زاهدان- تهران

4570/4571

0545

0730

0845

ماهان

A300

زاهدان- کویته- کراچی

197/196

0800

1000

1030

PIA

ATR

تهران- زاهدان- تهران

9/478

1015

1215

1300

ایران ایر

AB-3

تهران-زاهدان- تهران

755/754

1550

1740

1810

آسمان

F100

مشهد- زاهدان- مشهد

567/566

1735

1905

1950

آسمان

B727

تهران- زاهدان- تهران

1070/1071

1900

2050

2210

ماهان

A300

 

 

 

 

پنج شنبه

تهران- زاهدان- مشهد

567/754

0615

0805

0835

آسمان

F100

تهران- زاهدان- چابهار

382

0555

0800

0835

ایران ایر

F100

شیراز- زاهدان- دبی

6823/3875

0715

0845

0940

آسمان

F100

گرگان- زاهدان- گرگان

477/476

0900

1055

1130

ایران ایر

F100

چابهار- زاهدان- تهران

383

1030

1135

1210

ایران ایر

F100

مشهد- زاهدان- تهران

755/566

1030

1155

1225

آسمان

F100

دبی- زاهدان- شیراز

3876/6824

1240

1340

1430

آسمان

F100

تهران- زاهدان- تهران

1070/1071

1900

2050

2210

ماهان

A300

 

 

 

جمعه

تهران- زاهدان- چابهار

382

0555

0800

0835

ایران ایر

F100

تهران- زاهدان-مشهد

567/754

0730

0920

1000

آسمان

B727

اصفهان- کرمان- زاهدان و بالعکس

377/376

0720

1005

1040

ایران ایر

F100

چابهار- زاهدان- تهران

383

1030

1135

1210

ایران ایر

F100

مشهد-زاهدان-تهران

755/566

1215

1345

1430

آسمان

B727

مشهد- زاهدان- مشهد

951/950

1630

1800

1845

ایرتور

MD

تهران- زاهدان- تهران

1070/1071

1900

2050

2210

ماهان

A300برای اطلاع از برنامۀ پروازها لینک زیر را مشاهده فرمایید و یا به سایت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران مراجعه نمایید .

http://zahedan.airport.ir/office/pages/ab
کلیه ی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به دانشگاه سیستان و بلوچستان می باشد. طراحی: مدیریت فناوری اطلاعات