پورتال سمینارها و همایش ها - دانشگاه سیستان و بلوجستان
(En (English
دومین کنفرانس بین المللی بیابان لوت با تأکید بر گردشگری لوت

مدیران آنلاین: 0
داوران آنلاین: 0
کاربران آنلاین: 0
کاربران میهمان: 28
محورهای تخصصیمحور های دومین کنفرانس بین المللی بیابان لوت با تاکید بر گردشگری

1- گردشگری در میراث جهانی بیابان لوت

-       میراث جهانی بیابان لوت به عنوان یکی از جلوه های گردشگری ایران و جهان

-       چشم اندازهای طبیعی و انسانی بیابان لوت و جاذبه­های گردشگری آن (ارزش­های میراث جهانی بیابان لوت)

-       گردشگری در بیابان لوت، وضعیت فعلی، افق ها و راهکارها

-       نقش استان­های همجوار (سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و کرمان) در مدیریت مطلوب بیابان لوت و گردشگری پایدار

-       سیستان و بلوچستان و گردشگری در میراث جهانی بیابان لوت

-       بیابان به عنوان یک مقصد گردشگری و کاهش فقر در سکونتگاه‌های همجوار و بومی

-       گردشگری بیابان، به عنوان یکی از صنعت‌های رقابتی قرن بیست و یکم در غرب آسیا

-       گردشگری به عنوان یکی از اهرم های یکپارچگی اقتصادی مناطق خشک

-       اقتصاد گردشگری در ایران با تأکید بر بیابان لوت

-       امنیت و مخاطرات در گردشگری مناطق بیابانی

-       انواع گردشگری در بیابان لوت (گردشگری علمی- فرهنگی- ورزشی- صحرایی، ماجراجویانه)

-       اقتصاد اجتماعی گردشگری بیابان

2-  سرمایه گذاری، فرصت ها و موانع گردشگری بیابان

-       فرصت‌ها، محدودیت‌ها و تهدیدات گردشگری در بیابان­ها (به ویژه بیابان لوت)

-       سرمایه گذاری خصوصی در بخش گردشگری بیابان

-       استراتژی­های تشویقی برای سرمایه‌گذاری‌های خصوصی، داخلی، بین المللی در گردشگری در بیابان

-       گردشگری و تدارکات: سرمایه گذاری در زیر ساخت­های حمل و نقل و فضاهای اختصاصی برای گردشگری بیابان

-       منابع تأمین مالی سرمایه­گذاری گردشگری بیابان

-       توسعه بدون سیاست: برنامه ریزی و نیازهای تحقیقاتی گردشگری در بیابان لوت

3-                    مدیریت و توسعه پایدار گردشگری در بیابان

-       آخرین دستاوردها در گردشگری بین المللی بیابان

-       مطالعه راهبردهای گردشگری پایدار در استان‌های همجوار لوت

-       استراتژی ها و سیاست عمومی ملی و محلی در گردشگری بیابان

-       گردشگری و توسعه پایدار در سطح محلی، ملی و منطقه ای

-       استراتژی های حاکمیتی در گذار به سمت پایداری در گردشگری بیابان

-       گردشگری داخلی و نقش مقامات محلی و ملی در توسعه پایدار توریسم

-       تجارت و گردشگری بین­المللی بیابان

-       مشارکت حقوقی در صنعت گردشگری بیابان

-       کارآفرینی گردشگری

-       مدیریت هتل و رستوران با رویکرد توسعه پایدار گردشگری بیابان

-       سهم آموزش و مدیریت منابع انسانی در توسعه پایدار گردشگری بیابان

-       جغرافیای گردشگری و ژئوگردشگری و نقش برنامه ریزی محیطی در گردشگری بیابان

4-                    بازاریابی و نوآوری

-       بازاریابی و نوآوری در گردشگری بیابان

-       اقتصاد دیجیتال و بکارگیری روشهای جدید برای جذب گردشگر و توسعه اقتصاد مبتنی بر گردشگری مناطق خشک و بیابان

-       گردشگری الکترونیکی، سیستم های اطلاعاتی و NICT به عنوان ابزاری برای ترویج گردشگری مناطق خشک و بیابان

-       چشم اندازهای تکمیل کننده و چالش برانگیز در مورد گردشگری مناطق خشک و بیابان

-       نقش استارت آپ ویکند در گردشگری بیابان لوت

-          محور ویژه

5-                    تغییر اقلیم، اکوتوریسم، ژئوتوریسم در مناطق خشک

-       جغرافیای گردشگری، اکوتوریسم و ژئوتوریسم و نقش آنها در توسعه اجتماعات محلی

-       محیط زیست، اکوتوریسم و تأثیرات آن در پایداری محیط زیست

-       تأثیرات گردشگری بر محیط‌های بکر و طبیعی مانند میراث جهانی بیابان لوت

-       پیامدهای تغییر اقلیم بر الگوهای تقاضای گردشگری

-       گردشگری، توسعه پایدار، تغییر اقلیم و سازگاری

-       واقعیت‌های جدید گردشگری در یک عصر تغییر اقلیم جهانی

-       محیط زیست، مکان، اکوگردشگری بیابان لوت

-       اکوتوریسم، ژئوتوریسم بیابان در دوران کرونا و پسا کروناکلیه ی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به دانشگاه سیستان و بلوچستان می باشد. طراحی: مدیریت فناوری اطلاعات