پورتال سمینارها و همایش ها - دانشگاه سیستان و بلوجستان پویا طب
رسانه، شبکه های اجتماعی، بهداشت باروری و جمعیت

مدیران آنلاین: 0
داوران آنلاین: 0
کاربران آنلاین: 0
کاربران میهمان: 6
کمیته برگزاری

دبیر علمی همایش: 

            

*                خانم دکتر خدیجه اسدی سروستانی، هیات علمی گروه علوم اجتماعی، دانشگاه سیستان و بلوچستان


دبیر اجرایی همایش: 


  *               خانم دکتر الهام شیردل، هیات علمی گروه علوم اجتماعی، دانشگاه سیستان و بلوچستان


    
 کمیته علمی همایش:

*               آقای دکتر عثمان حسین بر، هیات علمی گروه علوم اجتماعی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

*               آقای دکتر مهدی معینی، هیات علمی گروه علوم اجتماعی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

*               آقای دکتر حسین ابراهیم زاده آسمین، هیات علمی گروه علوم اجتماعی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

*               آقای دکتر عبدالرسول حسنی فر، هیات علمی گروه علوم اجتماعی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

*               آقای دکتر مرتضی مسرورعلی نودهی،هیات علمی گروه علوم اجتماعی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

*               مریم نوایی، هیات علمی مرکز تحقیقات سلامت باروری، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

*               خانم دکتر حلیمه عنایت، هیات علمی گروه جامعه شناسی و برنامه ریزی، دانشگاه شیراز

*               آقای دکتر مجید موحد، هیات علمی گروه جامعه شناسی و برنامه ریزی، دانشگاه شیراز

*               آقای دکتراحسان حمیدی زاده، هیات علمی گروه جامعه شناسی و برنامه ریزی، دانشگاه شیراز

*          آقای دکتر یعقوب فروتن، هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران، بابلسر، محقق افتخاری دانشگاه وایکاتو نیوزیلند و دانشگاه غرب سیدنی استرالیا

*               خانم دکتر مریم حسینی، هیات علمی گروه علوم اجتماعی، دانشگاه بجنورد

*               خانم دکتر ملیحه علی مندگاری، هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد

*               خانم دکتر مونا اسالم نژاد گیلوائی، هیأت علمی پژوهشکده گیلان شناسی، دانشگاه گیلان

*               خانم دکتر فاطمه مدیری، هیات علمی موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور

*               خانم دکتر سعیده گروسی، هیات علمی گروه علوم اجتماعی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

*               آقای دکتر داریوش بوستانی، هیات علمی گروه علوم اجتماعی، دانشگاه شهید باهنر کرمان


کلیه ی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به دانشگاه سیستان و بلوچستان می باشد. طراحی: مدیریت فناوری اطلاعات