كنفرانس بين المللي راهکارهای علمی وعملی اصلاح الگوی مصرف

نام کاربری:
رمز عبور:
ورود ثبت نام
مدیران آنلاین: 0
داوران آنلاین: 0
کاربران آنلاین: 0
کاربران میهمان: 119
محورهای کنفرانس

1- اصلاح الگوی مصرف از منظر قرآن و اقتصاد اسلامی
2- اصلاح الگوی مصرف در حوزه های مورد تاکید مقام معظم رهبری (نان، آب و انرژی)
3- اصلاح الگوی مصرف و برنامه پنجم توسعه کشور
4- اجرای طرح کارت هوشمند ونقش آن در اصلاح الگوی مصرف سوخت
5- هدفمند کردن یارانه ها و نقش آن در اصلاح الگوی مصرف نان وانرژی
6- اصلاح قیمت حاملهای انرژی (نفت، گاز، بنزین، گازوئیل، برق و آب ) و نقش آن در اصلاح الگوی مصرف
7- اصلاح شبکه های آبیاری و صیانت از ذخایر آبهای زیرزمینی و نقش آن در مصرف بهینه آب
8- راهکارهای اصلاح روش های انتقال برق و جلوگیری از اتلاف انرژی الکتریکی
9- تخصیص و توزیع بهینه منابع کشور و نقش آن در اصلاح الگوی مصرف
10- اصلاح الگوی مصرف و مبارزه با اتلاف منابع کشور از طریق گسترش دولت الکترونیک
11- بهره وری ، کارآفرینی و نقش آن در اصلاح الگوی مصرف
12- انرژی های نو (باد، خورشید، آب،.....) و نقش آن در اصلاح الگوی مصرف انرژی
13- اصلاح الگوی مصرف و فرهنگ سازی پایدار از طریق رسانه های جمعی
14- اصلاح الگوی مصرف و صرفه جویی در مصارف دولتی و کاهش هزینه های جاری در بودجه کل کشور
15- مصرف بهینه کود ، سم و آب در بخش کشاورزی و نقش آن در مصرف کارآمد و اثر بخش نهادها
16- مدیریت صحیح مصرف حاملهای انرژی در کشور
17- مصرف سوخت های فسیلی و صیانت از منابع نفتی کشور
18- اصلاح الگوی مصرف و طرح تحول اقتصادی
19- تئوری های اقتصادی و اصلاح الگوی مصرف
20- نظام تولید، توزیع و اصلاح الگوی مصرف
21- فناوری اطلاعات و ارتباطات و اصلاح الگوی مصرف
22- الگوی مصرف و چشم انداز بیست ساله نظام جمهوری اسلامی
23- راهکارهای اجرایی وعملی اصلاح الگوی مصرف منابع کشور
کلیه ی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به دانشگاه سیستان و بلوچستان می باشد. طراحی: مدیریت فناوری اطلاعات